Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 373 1917. – Витяг з «Прийомної книги на вступ у число учнів Євпаторійської гімназії» щодо прийому Б. Гофмана, який має свідоцтво Бердянської чоловічої гімназії

1917 год.

[…] №№ по порядку поступающих прошений Фамилии и имена поступающих В какой класс Определение Педагогическаго Совета
152. Гофман Борис 8 // По свидетельству Бердянской муж. гимназии. Принять

ДААРК. – Ф.546. – Оп. 1. – Спр. 107 [ч]. – Арк. 194 зв. – 195. Оригінал.

Примітки

ч Назва справи: «Приемная книга на поступление в число учеников Евпаторийской гимназии, начиная с 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 гг.».