Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 368 1913, серпня 19. – Відношення директора Сімферопольської гімназії М. Волошенка директору Бердянської гімназії К. Калабановському з повідомленням про відмінну поведінку Б. Гофмана і Е. Зудермана

М.Н.П.

Одесский Учебный Округ.

Директора Симферопольской Гимназии, учр. М.А. Волошенко, с правами правительственных гимназий.

Июль дня 1913 г.

№ 398.

г. Симферополь. [421]

Дир-у Бердянской Гимназии.

Препровождая при сем срочная ведомость об успехах и поведении уч-в Бориса Гофмана и Эрнеста Зудермана за 1912/13 уч. г., им. ч. сообщить, что уч-ки Гофман и Зудерман были отличнаго поведения и ни в чем предосудительном замечены не были.

ДААРК. – Ф. 105. – Оп. 1. – Спр. 23. – Арк. 280. Копія.

Примітки

421. Помітка на лівому полі документу: Вх. № 491, 499.