Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 207 1917, листопада 20. – Відношення попечителя Одеського навчального округу директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському з дозволом витратити залишок за кредитом на виплату додаткового утримання персоналу гімназії

20 ноября 1917.

37353.

На № 1020. [240]

Г. Директору Бердянской гимназии.

Вследствие представления от 7 сего ноября и постоновления хозяйственнаго комитета вверенной Вам гимназии, разрешаю образовавшийся от кредита в 9602 руб. 84 коп. остаток в сумме 381 руб. 45 коп. обратить на выдачу добавочнаго содержания по закону 22-го октября 1916 г. служащим гимназии за текущий ноябрь месяц.

Попечитель Округа М.

За Правителя Канцелярии Рус.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 2045. – Арк. 21. Копія.

Примітки

240. Помітка на лівому полі документу: 5761.