Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 195 1917, липня 26. – Відношення Департаменту народної освіти попечителю Одеського навчального округу про дозвіл на підвищення плати за навчання в Бердянській гімназії

Министерство Народнаго Просвещения.

Департамент Народнаго Просвещения.

Разр. средн. учебн. зав. […] [229]ое делопроизвод.

26 июля 1917 г.

№ 8786. [230]

Г. Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа.

Вследствие представления от 29-го мая сего года, за № 2246, Департамент Народнаго Просвещения уведомляет Вас для надлежащих распоряжений, что Министерство Народнаго Просвещения разрешает увеличить в Бердянской мужской гимназии плату за учение с 50 р. до семидесяти р. в год с каждаго ученика.

Вице-директор С. Ларионов.

Делопроизводитель [Підпис].

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 2045. – Арк. 9. Оригінал.

Примітки

229. Кілька літер не прочитані.

230. Помітка у верхньому правому куті документу: 1328/4525.