Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 198 1917, липня 26. – Відношення канцелярії Одеського навчального округу директору Бердянської гімназії про відсутність відповіді Міністерства народної освіти

26 июля.

22590.

На № 667. [233]

Г. Директору Бердянской гимназии.

Канцелярия Попечителя Одесскаго учебнаго округа уведомляет, что ходатайство о повышении платы за учение во вверенной Вам гимназии 29 мая с. г., за № 14066, представлено в Министерство Народнаго Просвещения; ответа из Министерства еще не получено.

За Правителя Канцелярии,

Столоначальник

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 2045. – Арк. 12. Копія.

Примітки

233. Помітка на лівому полі документу: 3142. Помітка: Отправлено 28 июль 1917.