Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 125 1909, липня 10. – Відомість про осіб жіночої статі, що складали іспити зрілості при Бердянській чоловічій гімназії у 1909 р.

Ведомость

о лицах женскаго пола, подвергавшихся испытанию зрелости при Бердянской мужской гимназии в 1909 году.

Подали прошения Не допущены к испытанию на основании § 51 по пункту 2
Одна Одна

Управляющий гимназией В. Инглези.

И. об. Письмоводителя Н. Буковский.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1826. – Арк. 151. Оригінал.