Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 124 1909, липня 10. – Відомість про сторонніх осіб різних сповідань, які складали іспити зрілості при Бердянській чоловічій гімназії у 1909 р.

№ 5.

Ведомость

о посторонних лицах, державших испытания зрелости при Бердянской мужской гимназии в 1909 году.

Подали прошения о допущении к испытанию зрелости Христиан Караимов Евреев Всего
9 22 31
Не допущены к испытаниям 1 1 2
Держали испытания 8 (из них 2 не явились) 21 (из них один не явился) 29
Выдержали 2 6 8
Не выдержали 4 14 18

Управляющий гимназией В. Инглези.

И. об. Письмоводителя Н. Буковский.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1826. – Арк. 150. Оригінал.