Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

У – Х

Убийсобака Василий Михайлович – 471

Уделова, курсантка – 242

Удовиченко – 475, 476

Удовиченко Кирилл Никитич – 471

Удовиченко Ф.Т. – 471

Узбек Елизавета Александровна, студент – 285, 471

Узунов Николай Анастасович, студент – 197, 206, 218, 250, 289, 471

Узунов, студент – 332

Улюр, студент – 63

Улюра Антоніна Ф., студент – 251, 345

Ульянич М.П., студент – 360

Ульянич Н., студент – 252

Ульянич Олександра, студент – 345

Ульянов – 153

Ульянов, працівник «Нашого шляху» – 323

Ульянова М. – 477

Уманський (Уманский) Антон Антонович, курсант – 339, 340, 342, 471

Усачева (Усачова) Люба, студент – 252, 345

Устимеко Б., студент – 63

Устимеко І., студент – 63

Устименко А.Ф., студент – 272

Устименко Александр Митрофанович – 471

Устименко Борис Леонтьевич – 471

Устименко Игорь Леонидович, студент – 136, 139, 471

Устименко Кость Г., студент – 251, 344

Ухватова К.І., студент – 363

Ухватова Катерина П., студент – 252, 345

Ушаков М.І., курсант – 342

Ушакова Лидия Александровна, студент – 266, 471

Фадеева Александра Сергеевна, студент – 285, 471

Фадеєва, студент – 205

Файленбоген М., студент – 263, 304

Фат’янов А.А., студент – 270, 336

Фатченко О.І., студент – 274

Фатьянов А.Я., студент – 291

Фащевський Трофим Иванович, студент – 133, 471

Феддерс Георгий Юрьевич, викладач – 21-27, 30, 433, 434

Федин Г., курсант – 248

Федоренко Александра Никитична – 471

Федоренко Марфа Федоровна – 471

Федоренко О.М., студент – 132

Федоренко П.М., студент – 290

Федоренко Палажка, студент – 218

Федоренко Ф.Ф., студент – 333

Федоренко, представник студкому – 41, 42, 46, 48, 62, 96

Федоренко, студент – 237, 250, 332

Федоренко, студент – 405

Федоренко, студент – 64

Федоренкова Пелагея Никитична – 471

Федорець Г.П., студент – 273, 336

Федорець, студент – 360

Федорівський К.Т. – 161

Федорко Надежда Яковлевна – 471

Федорова Юлія Григорівна, студент – 140, 471

Федоровский Кондрат Леонтьевич – 471

Федоровська Марія Власівна (Васильевна), студент – 169, 196, 471

Федоровська, студент – 82

Федорук А.Т., студент – 360

Федосов Василь Васильович, студент – 284

Федосов С.Г., студент – 273, 290

Федосов, студент – 336

Феленбсен Моисей Иосифович – 471

Феодоров Феодор, студент – 29

Фесенко Григорий Игнатьевич – 471

Фешенко, студент – 267

Фещенко Андрей Илларионович – 471

Фещенко, студент – 251

Филатов Анатолий Григорьевич, студент – 476

Филахтова Александра Ивановна – 471

Филиева Евдокия Ивановна – 471

Филипенко Афанасий Иванович – 471

Филобок Иван Павлович – 471

Филютович, інспектор – 41

Філактова, студент – 288

Філахтова А.І., студент – 135

Філахтова О.І., студент – 134

Філобок, студент – 93

Філоненко І.Г., студент – 269

Фільова Я.І., студент – 307

Фодеева Александра Сергеевна – 471

Фоменко Евдокия Ивановна – 471

Фоменко, студент – 250

Фомічова Ірина, студент – 219, 237

Фотенко Евгения Афанасьевна – 471

Фотенко І.О., студент – 286

Франко І. – 18, 140, 293, 485, 491

Фрейдекер Іван Іванович, викладач – 180, 258, 321

Френкель, студент – 250

Фролков Д., студент – 136

Фролков, студент – 79, 120

Фрунзе М. – 475

Фуріленко Валентина Дмитрівна, студент – 158

Хавкіна Т.Я., студент – 123

Хаджийский Михаил, студент – 30

Хаджинова Ксения Кондратьевна – 471

Хаджинова Мария Савельевна – 471

Хаджінова К., студент – 135

Хаджінова М.О., студент – 306

Халипа (Халіппа) Иван Николаевич,

викладач – 31, 32, 34-37, 39, 374

Халош – 471

Халява Лука Иванович, студент – 133, 288, 471

Хаминська, студент – 63

Хара Валентина Ивановна, студент – 305, 471

Хараберюш С., курсант – 248

Харабох Ніна, студент – 344

Харамурза А., студент – 230, 237

Харамурза Анастасия Юрьевна – 471

Харамурза Ксения – 470

Харамурза Марфа Андреевна – 471

Харамурза Н.Г., студент – 267

Харахаш Алексей Дмитриевич – 471

Харахаш Л.Ю., студент – 266

Харахаш Полина Георгиевна – 471

Харлов Иван Парфирьевич – 471

Харунжа – 121

Харунжа Д., студент – 119

Харунжа Я., студент – 119

Харченко К.Ф., студент – 360

Харченко С.Г., студент – 274

Харчук Андрій Онисимович, студент – 158, 471

Харчук Ївга (Евгения) Іванівна, студент – 158, 471

Харчук О.І., студент – 361

Харчук, студент – 205

Хаст Я.С., викладач – 21, 22, 24, 25, 27, 32, 36, 39, 40

Хвильовий – 493

Хенкина Розалия Исааковна – 471

Хенкина, студент – 63

Хенкіна, студент – 136, 139

Херчук І.І., студент – 307

Хилько Мария Макаровна – 471

Хилько, студент – 332

Хильченко М.П., студент – 270

Химченко, студент – 63

Хілько, студент – 237, 250

Хлюпенюк М.В., діловод – 25

Хлюпка Іван Пименович, студент – 284

Ховякова В.Г., курсантка – 339, 342

Ходова Н.М., студент – 274

Ходос О.І., студент – 363

Ходос Олександра Д., студент – 252, 345

Холевинская Нина Григорьевна, викладач – 32

Холод Григорий Трофимович, студент – 287, 334, 471

Холодарева (Холодарьова), студент – 63, 79, 119, 137

Холодарева Екатерина Федоровна – 471

Холодная Анна Семеновна (Холодна Г.С.), студент – 132, 471

Хоменко Т., студент – 304

Хоменко Тетяна Петрівна, студент – 158, 472

Хоменко, студент – 82, 263, 332

Хомигова Ирина Матвеевна – 471

Хоминевська, студент – 117

Хоминская, студент – 79

Хоминська Люся, студент – 385

Хоминська О., студент – 137

Хоминська Олена Дмитрівна (Митровна), викладач – 152, 223, 239, 244, 248, 257, 282, 283, 321, 329, 331, 343, 408, 471

Хоминська, представник РІНО – 197

Хоминська, студент – 119

Хоминський, викладач – 234

Хомічова І.М., студент – 289

Хомко, курсант – 242

Хомченко, студент – 79

Хорунджа (Хорунджая), студент – 63, 79, 137

Хорунжа (Хорунжая) Домаха Трохимівна, студент – 140, 471

Хорунжа А.Т., студент – 472

Хорунжа Елена Петровна – 472

Хорунжа Олена, студент – 163

Хорунжа Явдоха Трохимівна, студент – 140

Хорунжий В.А., студент – 275

Хост Яков Соломонович, викладач – 374

Хотинська О., студент – 400

Хохотва Л.П. – 476

Хримли Мария Ивановна – 472

Хринюк Василь, студент – 344

Христенко Варвара Степановна – 472

Христенко Варвара, студент – 28

Христенко Г.А., студент – 274

Христенко, студент – 93

Христиановский, студент – 28

Христов В.М., студент – 286

Христов Кирилл – 472

Христова О.В., студент – 251, 268, 286, 332

Христодулов М.М., студент – 272

Христофорова Л.Х., студент – 305

Христофорова Олімпіада Федорівна,

студент – 123, 156, 264, 472

Хрімлі М.І., студент – 288

Хропач, викладач – 112

Хрумлі М.І., студент – 135

Худякова Г.Т., студент – 287

Худякова Харитина Титовна – 472