Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кр – Ку

Кравец Дарья Ивановна – 459

Кравець Е., курсант – 248

Кравцов, курсант – 340

Кравцова Александра Васильевна, студент – 285, 459

Кравченко – 62, 63

Кравченко А., студент – 361

Кравченко В.П., студент – 252, 275

Кравченко Д.Е., курсант – 340, 341, 342

Кравченко Екатерина Алексеевна, студент – 134, 459

Кравченко Лукерья Афанасьевна – 459

Кравченко П.П., студент – 276

Кравченко, студент – 251

Кравчук Михайло, студент – 344

Краевич – 385

Краснокутская Мария, студент – 28

Краснокутська (Краснокутская) Марія Степанівна, студент – 119, 139, 169, 172, 459

Краснокуцький, студент – 63

Краснопольська (Краснопольская) Клавдія, студент – 219, 459

Краснопольський, студент – 218

Краснянский Иван Васильевич – 459

Краснянський, викладач – 49, 50

Красовская Поликсения, студент – 28

Красянський (Краснянський), завідувач школи підлітків – 68, 69, 77, 79, 80

Краулин Г., – 459

Крейзер Борис Нусимович, студент – 157, 459

Крепак, представник спілки РОБОС – 46, 96

Крива К.П., студент – 252, 274, 290

Кривашап О., студент – 252

Кривень Олімпіада Тихонівна, студент – 123, 154, 459

Кривина Елеонора Александровна – 459

Кривокута С.М., курсантка – 342

Кривоносов – 435

Криворучко Віра Михайлівна, студент – 140

Криворучко Матильда, студент – 29

Криворучко Матрона, студент – 29

Кривохіна, курсант – 339

Кривошей М.О., студент – 360

Кривошей Ольга О., студент – 345, 363

Кривуль Александр Захарович – 459

Кривульцова Н.Е., студент – 205, 237, 250, 332, 459

Кривцун Александр Александрович,

студент – 459

Кривчун М.С., студент – 252

Крижко Василь – 5, 10

Крицина (Криціна) Валентина Ивановна, студент – 305, 459

Криціна, студент – 264

Крівень, студент – 82

Крівін Елеонора, студент – 196

Крівохіжа, курсант – 341

Кріпак Г.А., студент – 273, 335

Кружилина Мария, студент – 30

Крупська Н. – 42, 43

Крутовой Павел Савельевич – 459

Крутько Людмила Карповна – 459

Крутько Людмила, студент – 82, 196

Крючківська (Крючковская) Зінаїда Валентинівна, студент – 168, 459

Крючківська, студент – 119

Крючківська, студент – 138

Крючківська, студент – 82

Крючок Іван Петрович, викладач – 46, 50, 55, 57, 59, 61, 67, 72, 79-81, 112, 117, 118, 128, 142, 143, 146, 161, 231, 459

Кублицька Н.І., викладач – 239, 401

Кублицька, студент – 20

Кублуновська М.А. – 258, 322

Кугук Г.А.. студент – 268, 332

Кудар І.П., студент – 360

Кудінов В.Ф., студент – 271

Кудояр, студент – 64

Кудряць (Кудряц) Есфір Григорівна,

студент – 157, 307, 460

Кужель Пелагея Антоновна – 460

Кужель, студент – 332

Кужіль, студент – 251

Кузнєцова М.В. – 10

Кузьменко М.П., студент – 269

Кузьменко Надежда Федоровна – 459

Кузьменко Нионила Афанасьевна – 460

Кузьменко, курсант – 342

Кузьменко, студент – 252

Кукліна В.Л., студент – 361

Кукуш Ярина (Ирина) Михайлівна,

студент – 120, 139, 169, 459

Кулибаба Ефросинья, студент – 29

Кулик – 196, 197

Кулик Антоніна Григорівна, студент – 133, 204, 460

Кулик Василий Панкратович, студент – 304, 459

Кулик Владимир Петрович, студент – 304, 459

Кулик Іван Павлович, студент – 216, 217, 219, 459

Кулик Катерина Олексіївна, студент – 137, 167, 170, 459

Кулик М.Н., студент – 359

Кулик Т., студент – 82

Кулик Тетяна Іванівна, студент – 122, 154, 169, 171, 306

Кулик, курсант – 242

Кулик, студент – 118, 205

Кулик, студент – 93

Куликов Д.К., викладач – 22, 24, 25

Кулиниченко Клавдия, студент – 29

Куличенко Мария Яковлевна – 460

Куличенко, студент – 332

Кулиш Е., курсант – 248

Кулиш Ольга Семеновна – 285, 459

Кулиш Пелагея Семеновна – 459

Кулік Ш.І., студент – 265

Кулік, студент – 230

Куліченко М., студент – 237, 250

Куліш Параска (Палажка) Семенівна,

студент – 120, 164, 168

Кулішевський І.І., студент – 360

Куми Федор Васильевич – 460

Купченко, працівник «ЗРК Металіст» – 323, 326

Курбатова Ольга, студент – 29

Курган М.П., студент – 269

Курдиновський (Курдіновський) Василь Григорович, викладач – 88-91, 174, 228, 459

Курдупа І.Я., студент – 274

Курзанцева Валентина Федотовна – 459

Курило В.М., студент – 433, 484, 490

Курило Г., керівник гуртка самоосвіти – 120

Курило Г., студент – 136

Курило Г.І., студент – 132, 332

Курило Гр., студент – 63, 78

Курило Григорий Федосеевич – 459

Курило Грицько Тарасович, студент – 164, 167, 266

Курило О.Т., студент – 273

Курило Я, студент – 63, 137

Курило, студент – 336

Курило, студент – 78

Курилова Анна Ивановна – 459

Курин Александр Семенович – 460

Куркостригіна, вбиральниця – 282

Курлова М.Д. – 460

Курпа Вера Леонтьевна – 459

Куртова Наталка, студент – 345

Курцева Н., студент – 252

Курченко Дмитрий Харитонович – 459

Кусевич Анастасия Андреевна – 265, 305, 460

Кусило, студент – 250

Кустря В.В. – 10

Кутик Елена Тимофеевна – 460

Кутова Вера Михайловна – 459

Куц, студент – 335

Куценко Степан Иванович – 459

Куць Іван І. (І.Й.), студент – 271, 290

Кучеренко Михаил Павлович, студент – 342, 460

Кучеренко Надія Юріївна, студент – 122, 154, 265, 306, 459

Кучеренко, курсант – 339

Кучеренко, курсант – 339, 341

Кучеренкова Е.Н., курсант – 342

Кучугура Петр Тимофеевич, студент – 306, 459

Кучук, студент – 250

Кушмет Ганна І., студент – 252, 345

Кушнир (Кушнір) Мария Григорьевна, студент – 137, 167, 459

Кушнир, студент – 237

Кушнір О.Я., студент – 251, 269

Кушнір, студент – 82, 121, 332, 358

Кушова М.С., студент – 264

Кущ Ефросиния Михайловна – 460

Кущ Константин Михайлович – 460

Кущ, студент – 78

Кущ, студент – 93

Кущева Мария Спиридоновна – 459

Кущева, студент – 306

Кущевич Юзефа, студент – 164