Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

С – Ск

Сабадирь Г., студент – 291

Сабелир Г.А., студент – 275

Саввина, студент – 78

Савенко Л., студент – 136

Савенко Л., студент – 78, 117, 120

Савина Валентина Ивановна – 467

Савина, студент – 63

Савіна В., студент – 136

Савошенко С.К., студент – 267, 332

Савранский Самуил Петрович – 467

Савранська Ф.Г., студент – 360

Савранський П.Г., студент – 251, 270

Савченко А.А., студент – 276

Савченко Валент. Георг., студент – 137, 167, 467

Савченко Иван Гавриилович – 467

Савченко І.І., студент – 359

Савченко Л.К., студент – 289

Савченко Лазар Максимович – 467

Савченко Леонид Константинович – 467

Савченко Яков, студент – 30

Савченко, студент – 119

Савченко, студент – 237, 250, 332

Сагайдак А.Я., студент – 135

Сагирова Татьяна Васильевна – 467

Сагли Георгий Антонович – 467

Садова Ольга Йосипівна, студент – 168, 170, 467

Садова, студент – 82, 120, 181, 183

Садовий, студент – 136, 139

Садовий, студент – 63

Садовой Леонид, студент – 29

Садовой Сергей Иосифович – 467

Садовый Иван Иванович – 467

Саенко Клавдия Николаевна – 467

Саенко М., студент – 137

Саенко Н.П., студент – 270

Саенко Трофим Герасимович – 467

Саенко, студент – 78

Саєнко (Саенко) Мотря Степанівна,

студент – 164, 168, 467

Саєнко К.М., студент – 285

Саєнко Т.Г., студент – 135, 288, 334

Саєнко, студент – 121

Сайко О., студент – 360

Сайлер О.Е., студент – 251, 268

Сайлер О.К., студент – 286

Сайлер, студент – 332

Саклаків, студент – 117

Саламатин Игнат Михайлович, студент – 134, 467

Саліков, студент – 332

Саліхов М.Д., студент – 286

Саліхов М.Л., студент – 251, 268

Саліхов Н., студент – 330

Сальстрем Ерна Христановна – 467

Сальстрем, студент – 73, 93

Самар’ян Володимир І., студент – 271, 335, 347, 348

Самаренко Л.Г. – 467

Самодурова Зинаида, студент – 28

Самойленко М.Г., студент – 271

Самойленко О.С., студент – 270

Самойленко, студент – 335

Самофалова, курсант – 342

Самохвалов Тихон Ефимович, студент – 133, 467

Самохвалова Елизавета, студент – 30

Самсонова Г.В., викладач – 22

Санина Варвара Константиновна – 467

Санько Евдокия, студент – 29

Сапронова О.Ю. – 10

Сапсай Ганна Степанівна, студент – 140, 168, 196, 467

Саранча Елена Ивановна – 467

Сарбаш Федор Васильевич, студент – 265, 467

Сарбеева Ал. Андреевна – 467

Сарбей (Сарбій) Любовь Герасимовна, студент – 266, 467

Сарбей Ф.В., студент – 305

Сарбей, студент – 205

Сарська М.Н., студент – 274

Сатырева, студент – 78

Саус Мария Ивановна, студент – 134, 288, 467

Сафонова Неонила Николаевна – 467

Сафонцев Борис Евграфович, студент – 132, 206, 467

Сафонцев Г.Т., студент – 267

Сафонцев, студент – 237, 250

Сафронова Л.В., студент – 307

Сафронова, студент – 63

Сахарова А.М. – 467

Сахно А.Н. – 467

Сахно М.І., курсант – 340-342

Сахно М.Н. – 467

Сахно Митрофан Григорьевич – 467

Сачко Феодор, студент – 29

Сачлі Г.А., студент – 287, 334

Сашевский Алексей Васильевич – 467

Сашевський, студент – 93

Свергун І.І., студент – 272

Свергун М.О. – 10

Свергун Ніна, студент – 345

Свергун, студент – 251

Свергун, студент – 335

Свердлов – 343, 477, 481

Свердлова А.М. – 476

Свиридов Михаил Григорьевич – 467

Свиридова, студент – 138

Себерг Р.І., студент – 363

Селезнева Екатерина, студент – 28

Селиванова Мария Игнатьевна, студент – 306, 467

Селиванова Олександра Гнатівна, студент – 169, 468

Селиверстов – 40

Селіванова Олеся, студент – 82, 196, 205

Семенов Александр, студент – 29

Семенова Екатерина Давидовна – 468

Семенова Екатерина Даниловна – 468

Семенова Елена Павловна, студент – 468

Семенова Катерина Денисівна, студент – 123, 155, 307, 425

Семенова, студент – 136, 139

Семенова, студент – 63

Семен-Оглу Марина Миколаївна, студент – 169, 468

Семенченко Ольга Федоровна – 468

Семченко Анна Лазаревна – 469

Семченко Павел Леонтьевич – 467

Сеницкий Михаил Игнатьевич, викладач– 22, 24, 25, 433

Сеницька, студент – 136

Сеницька, студент – 63

Сеніцка О., студент – 137

Сеніцка, студент – 139

Сенкевич В., студент – 136

Сенкевич, студент – 63, 78, 121

Серафимова Евдокия Алексеевна (Серафімова Я.О.), студент – 285, 468

Серафимова Мария Алексеевна, студент – 218, 467

Серафімова В., студент – 398

Серафімова, студент – 206, 237

Сербаш Е., курсант – 248

Сербина Эсфирь Александровна, викладач – 433

Сергиенко Андрей Романович – 467

Сергиенко Федор, студент – 30

Сергійко М.І., студент – 360

Сердюк – 62

Сердюк А., студент – 137

Сердюк Александр Григорьевич – 467

Сердюк Александра Степановна – 467

Сердюк В.П., студент – 359

Сердюк Микита Якович, студент – 168, 467

Сердюк Н., студент – 252

Сердюк Н.А., студент – 274

Сердюк Н.К., студент – 290

Сердюк, зав. АПО – 120

Сердюк, студент – 303, 304

Сердюк, студент – 82

Серебряникова Р.Й., студент – 275

Середа Николай Иосифович – 467

Серова Варвара Кузьминична, студент – 266, 467

Сеферовський (Сефіровський, Саферовський, Сефировський) Всеволод Корнієвич, викладач – 91, 152, 174, 180, 181, 183, 197, 203, 227, 233, 234, 240, 241, 255, 257, 281-283, 312, 321, 334, 343, 347, 348, 468

Сивезализо (Сивозалізо, Сивезаліс, Сичезалізо) Вера Терентьевна, студент – 132, 205, 267, 468

Сиворотка І.В., курсант – 342

Сидоренко А.А., студент – 286

Сидоренко Александра Савельевна – 468

Сидоренко Анна Андреевна – 468

Сидоренко Мария Андреевна – 468

Сидоренко, студент – 93, 191, 196

Сидоров, викладач – 88

Сидорчик, студент – 335

Сизоненко Евдокия Васильевна – 468

Сизоненко, студент – 63

Сикорский Михаил Леонтьевич – 468

Силенко Лев Николаевич – 468

Симонович Регина, студент – 29

Симонович Сарра, студент – 29

Симченко Я.О., студент – 334

Синицкая Александра Ивановна – 468

Синицкая Валентина Михайловна – 468

Синицька Олександра Михайлівна,

студент – 167

Синченко Х.Д., студент – 334

Синявська Анна Антоновна, студент – 266, 468

Синяк А., студент – 136

Синяк Александр Степанович – 468

Синяк Олександр І., студент – 251, 345, 362, 407

Синяк, студент – 63, 79, 117, 120

Сипченко Х.Л., студент – 287

Сипченко Харитина Даниловна – 468

Сирафімова М.О., студент – 289

Сирдюк, викладач – 117

Сиромятникова Антонина Ивановна – 468

Сиротенко Лидия Андреевна, студент – 289, 332, 468

Сиряк Данило Григорьевич – 132, 267, 468

Сіващенко І.І., студент – 361

Сіващенко М.І., студент – 360

Сідорчик О.І., студент – 272

Сідун О.П., студент – 251, 275, 291

Сізоненко, студент – 136, 139

Сімакова Н.П., студент – 307

Сімонець (Симонець) Одарка (Дарья) Капітонівна, студент – 140, 168, 196, 468

Сімонець, студент – 119

Сімченко Г.Л., студент – 288

Сімченкова А.Л., студент – 134

Сініцька, студент – 121

Сіньчіло Г.Ю. – 10

Сірко І.А., студент – 361

Сіротенко, студент – 250

Сіряк, студент – 237, 251, 332

Скакун А., студент – 136

Скакун Александра Григорьевна – 468

Скакун К., студент – 304

Скакун Катерина Григорівна, студент – 155, 468

Скакун, студент – 63, 78, 119

Скакун, студент – 82

Сквірський, представник ОВК – 48

Скворцов Петр Никитович, студент – 332, 468

Скворцов, студент – 237, 251, 266

Скворцова Анна Федоровна, студент – 132, 205, 267, 468

Скворцова, студент – 251

Скирда Виктор Кондратьевич – 468

Скляр В.М., студент – 287, 334

Скляренко Галина Яковлевна, студент – 286, 468

Скобелева Любовь Григорьевна, студент – 285, 468

Сковородка Л.Ф., студент – 360

Скорик Надежда Н. – 468

Скориков Иван Иванович – 476

Скоркіна (Скоркина) Антоніна Василівна, студент – 132, 203, 468

Скриниченко В.Н., студент – 251

Скринник Полина Федотовна, студент – 306, 468

Скринник, студент – 254

Скрипка – 67

Скрипка, викладач – 22, 24

Скрипка, представник райвиконкому – 46, 96

Скрипник, директор педінститута – 404

Скрябіна (Скрябина) Анна Ильинична, студент – 306, 468

Скрябіна, студент – 197, 206