Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Сл – Сы

Слаба І.К., студент – 134

Слабарь С.Г., студент – 362

Слабый Иван Кондратьевич – 468

Славгородская (Славгородська) Любка Андреевна, студент – 218, 250, 332, 468

Славгородская Люба Дмитриевна – 468

Славгородський Кузьма Иванович, студент – 288, 468

Славгородський Л.А., студент – 289

Славинский (Славинський) Лука Лукьянович, студент – 286, 468

Славногородський, студент – 347

Славногородцький К.І., студент – 134

Славов К.Л., студент – 274

Славутин – 196

Слепова А.Л., студент – 269

Слепова, студент – 251

Слесь Я., студент – 252

Слипченко Николай Гаврилович – 468

Слипченко Петро Ф., студент – 251, 345

Сліпко В.Н., студент – 359

Смірнова Д., студент – 361

Смолинский (Смолінський, Смолинський) Сергей Михайлович, професор – 19, 81, 127, 128, 142, 146, 150, 151, 160-162, 384, 385, 404, 408, 468

Смородіна І.О., студент – 272

Смородіна К.К., студент – 286

Смородіна Н.К., студент – 251, 268

Смородіна, студент – 335

Смосак Ольга Николаевна – 468

Снадкін Михаил Иванович, викладач – 199, 223, 257, 321, 397, 468

Снесарева Явдоха Миколаївна, студент – 157, 171, 468

Снисаренко Иван Трофимович – 468

Снисаренко Мария Трофимовна – 468

Снисаренко Тамара Евгеньевна – 468

Сніжко Г.П., студент – 359

Сніжко Марія Омельківна (Снижко Мария Емельяновна), студент – 168, 172, 468

Сніжко, студент – 121, 138

Собецкий Николай Иванович, викладач – 112, 469

Собецький, бухгалтер – 72

Соболева, представниця осередку

Наросвіти – 197

Соболь – 337, 354-356

Соболь Вас. Григ., викладач – 257, 321

Соболь Василий Игнатович – 468

Соболь М.М., викладач – 152, 199, 223, 233, 235, 239, 241, 282, 283, 312, 333, 343, 401, 405, 408

Соболь М.Ф. – 469

Соболь, студент – 20

Соклаків – 121

Соклаков (Соклаків, Саклаков) Иван Михайлович, викладач – 117, 118, 167, 468

Сокол Матрена Андреевна – 468

Соколова Евгения, студент – 29

Соколова Н., студент – 136

Соколова, студент – 64

Соколова, студент – 79

Соколовский, викладач – 32

Соколовський А.А., викладач – 282, 283, 343

Соколовський, завідуючий вечірнім робітничим технікумом – 111, 237, 238

Сокрута Михаил Филиппович – 468

Солдатова Мария Андреевна – 469

Солнцева, дружина О.П. Довженка – 384

Солов’єв О.Р., студент – 269

Соловьев М.В., викладач – 22-26

Соловьєв, студент – 251

Солодовник Анна Семеновна – 469

Солодовник В.Т., студент – 270

Солодовник Николай Семенович – 468

Солодовник София Яковлевна – 469

Солодовник, студент – 335

Солодовник, студент – 63

Солодовник, студент – 63, 78

Солодухина (Солодухіна) Ольга Константиновна, студент – 265, 305, 469

Солодченко Е.А., студент – 134

Солодченко Евгения Левковична – 468

Солодченко І.Л., студент – 288

Солодченко К.М., студент – 251, 269

Соломатін В.М., студент – 271

Соломонов Виктор, студент – 29

Соломонов Димитрий, студент – 29

Соломонов Иван, студент – 29

Соломонов Федор, студент – 30

Соломонов, студент – 26

Соломонова Анна, студент – 29

Солонская Елена Сергеевна – 469

Солонский Арсений Алексеевич – 468

Солонский Василий Яковлевич – 469

Солонский Дмитрий Федорович – 469

Солонский Иван Алексеевич – 469

Солонский Игнат Федорович – 288, 469

Солонский Михаил Панасович – 468

Солонский Ст. Мак. – 469

Солонська (Солонская) Антоніна, студент – 196, 469

Солонська О., студент – 304

Солонська О.Д., студент – 266

Солонська, студент – 63, 79

Солонська, студент – 82

Солонський А., студент – 263, 304

Солонський В., студент – 304

Солонський М., студент – 304

Солонський Петро Г., студент – 251, 344

Солонський, студент – 205, 206

Солонський, студент – 363

Солошенко Ганна М., студент – 251, 345

Сонько І.Ф., студент – 276, 291

Сопина Варвара, студент – 29

Сопина Евдокия, студент – 29

Сопина Мария Андреевна, студент – 30

Сопина Мария Ильинична, студент – 30

Соркин – 115

Сорокин Аврам Борисович – 468

Сорокина Акулина Георгиевна – 468

Сорокіна (Сорокина) Елена Борисовна, студент – 289, 469

Сорокіна М.П., студент – 270

Сорокіна Марія, студент – 218

Сорокіна, студент – 136, 139

Сорокіна, студент – 251, 332

Сорокіна, студент – 63

Сорокотяг Михаил Яковлевич – 469

Сорокотяга Яков Яковлевич – 469

Сотирева Н. – 469

Софер Ревека, студент – 30

Спаський (Спасский) Костянтин (Кость) Олексійович, викладач – 26, 27, 32, 36, 152, 180, 227, 239, 257, 282, 283, 321, 343, 346, 469

Спесивій Г.Ф., студент – 271

Співак (Спивак) Валентина Архипівна, студент – 155, 469

Співак, студент – 122

Сподіна Христя, студент – 252, 345

Сподкин, викладач – 151

Ставров (Ставрев) Леонид Лукич, студент – 133, 205, 236, 237, 251, 267, 332, 469

Ставрулов Г.Ів., студент – 251, 268, 286

Сталін – 307, 308, 493

Старгаусов Михаил Александрович – 469

Старницький Г.І., студент – 274

Старушенко, студент – 219, 250

Старущенко Александра Адександровна – 469

Старущенко Н.А. – 469

Старчаусов (Старчеусов, Сторчеусов) М.А., курсант – 339, 340, 342

Старченко Вера Евдокимовна, студент – 219, 237, 250, 289, 469

Старченко, студент – 332

Стененко А., студент – 137

Степаненко Наталья Прокофьевна – 469

Степаненко Параскева, студент – 28

Степаненко С.С., студент – 273

Степаненко Т.В., студент – 270

Степаненко, студент – 335

Степанова – 120

Степанова Марія Іллівна, студент – 168, 469

Степанова, студент – 118

Степанова, студент – 138

Степанович Нина Григорьевна – 469

Степанюга Мария Михайловна – 469

Степовий, композитор – 90

Степовой, завідувач відділу – 435

Стерчак К.Г., студент – 285

Стефанович Ольга Андреевна, студент – 134, 288, 469

Стеценко Анастасия Михайловна, студент – 168, 469

Стеценко Инна Михайловна, студент – 437, 469

Стеценко Петр – 469

Стеценко С.П., студент – 268, 286

Стеценко, композитор – 90

Стеценко, студент – 121

Стеценко, студент – 218, 251

Стеценко, студент – 94

Стешенко Анна Львовна, студент – 265, 306, 469

Стешенко Антонина, студент – 28

Стешенко Лідія Сергіївна, студент – 140, 305, 469

Стешенко Олімпіада Лук’янівна, студент – 122, 155, 169, 171, 307, 469

Стешенко, студент – 264

Стипаненко П.Т., курсантка – 342

Стовбун Лука Гаврилович, студент – 158, 264, 305, 469

Столика Марфа Константиновна – 469

Столин, студент – 64

Століко, студент – 136

Столяров, заступник голови методкому – 484

Сторожилова Клавдия Ивановна, студент – 133, 288, 469

Сторчак Екатерина Георгиевна – 469

Сторчак, студент – 206

Стоянівська Л.М., студент – 306

Стоянівська О., студент – 264

Стоянов Гаврило Ф., студент – 251, 345, 362

Стояновская Елена Михайловна – 469

Стояновська, студент – 158

Страшевский Александр Николаевич – 469

Страшевський (Сташевський), викладач – 152, 233, 235, 240, 282, 283, 334, 343

Стрелкова, студент – 82, 120

Стрельцова Вера Мироновна – 469

Стрилкова Александра Сильверстовна, студент – 138, 168, 469

Стрионова Мария Ильинична – 469

Стрільцова В.М., студент – 266

Стріонова М.І., студент – 287, 334

Стрюк М.К. – 469

Стуев Вікторія Юхимівна, студент – 155

Стукан Николай Никифорович – 469

Стуканов (Стуканів), студент – 63, 79, 117

Стуканов В.С., студент – 360

Стуканов Гавриил Никифорович – 469

Стуканов Н., студент – 137

Стуканов, студент – 64

Стуканова Наталья Ничипоровна, студент – 134, 218, 469

Стуканова, студент – 288

Стулень Евгения Емельяновна – 469

Стусь (Стус) Виктория Ефимовна, студент – 123, 264, 306, 469

Стуханів, студент – 119

Суббота Анна Спиридоновна – 470

Суббота, студент – 42

Суббота, студент – 79

Суббота, студент – 93

Субота А., студент – 137

Субота, студент – 63, 117, 119

Суботивская Мария Павловна – 469

Суботівська М.Г., студент – 134

Сугурова Кирикия Ивановна – 469

Сукрут Фаня Петровна – 469

Сулима Аниса Ивановна – 470

Суліма (Сулима) О.І., студент – 133, 267, 332

Суліма, студент – 251

Сумятіна Оксана Архипівна, студент – 168, 470

Сумятіна, студент – 82

Супрун Татьяна Сергеевна – 470

Супрун, студент – 63, 79

Супруненко Клавдия Ивановна, студент – 264, 306, 469

Суптеля Михаил Акимович – 470

Сур, студент – 64

Сурков Петр Александрович, студент – 334, 469

Сурков, студент – 245

Сурхов П.О., студент – 287

Сурьма Антонина Михайловна – 469

Суханова Валентина Константиновна, студент – 134, 469

Сухов – 114

Суховерхова Галина Сергеевна, студент – 266, 469

Сухореброва М., студент – 252

Сухореброва М.К., студент – 251, 275, 331

Сушевич Ю., студент – 137

Сушевіч, студент – 118

Сушко Тетяна Семенівна, студент – 158, 307, 470

Сущевич Юзефа Александровна – 469

Сущевич, студент – 63, 121

Сыромятникова Анна, студент – 28

Сытник Екатерина Елисеевна – 468