Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 87 1908, вересня 17. – Доповідна записка учителя С. Волковича попечителю Одеського навчального округу з повідомленням, що документ про призначення до Бердянської гімназії він отримав вже після того, як прийняв пропозицію обійняти посаду при Бакинській гімназії

Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа

Бывшаго преподавателя Киевской 2-ой гимназии и ныне преподавателя Бакинской Гимназии Сергея Волковича

Докладная записка [117].

С чувством глубочайшаго сожаления имею честь увестить Ваше Превосходительство, что я не могу принять предлагаемаго места, так как оффициальная бумага о моем назначении пришла слишком поздно и я принял предложенное мне в г. Баку место.

Преподаватель Бакинской имени Александра ІІІ Гимназии, бывший преподаватель Киевской 2-ой Гимназии С. Волкович.

17 сентября

1908 г.

г. Баку.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1806. – Арк. 59. Оригінал.

Примітки

117. Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 27 сен. 1908. № 27270.