Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 74 1908, серпня 23. – Відношення попечителя Одеського навчального округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з повідомленням про призначення С. Волковича

23 августа 1908.

№ 21627. [97]

Г. Д-ру Бердянской гимназии.

Уведомляю Вас, М. Г., что на вакантную должность преподавателя древних языков во вверенной Вам гимназии мною перемещается, согласно прошению, с 15 сего августа, преподаватель тех же языков Киевской 2 гимназии Сергей Волкович.

Попечитель Щербаков.

Пр. Канц. Стуков.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1806. – Арк. 44. Чернетка.

Примітки

97. Помітки на лівому полі документу: См. Д. 88/908. 10/VII № 17737. (См. Д. 95/908). На № 804.