Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 258 1911, вересня 17. – Витяг з відношення Бердянського міського голови О. Анопова Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного чергових зборів міської думи розгляду клопотання про виділення коштів на навчання Д. Ломова в місцевій гімназії

Бердянский

Городской Голова.

№ 171.

Сентября 17 дня 1911 года.

Бердянск. [342]

Его Сиятельству Господину Таврическому Губернатору.

Согласно 65 ст. Город. Полож., имею честь представить при сем Вашему Сиятельству перечень вопросов, подлежащих разсмотрению в очередном Собрании Городской Думы, назначенном на 27-ое сего Сентября.

Городской Голова Анопов. //

[…] 8. Прошение опекуна малолетняго Дмитрия Ломова, Никанора Михайлова, об оказании со стороны города денежнаго пособия на воспитание означеннаго малолетняго в Бердянской Гимназии. […]

Городской Голова Анопов.

ДААРК. – Ф. 42. – Оп. 1. – Спр. 31. – Арк. 190, 191. Оригінал.

Примітки

342. Помітка у верхньому лівому куті документу: № 2121. Помітка у верхньому правому куті документу: Канцелярия Таврическ. Губерн. 19 сен. 1911. Помітка на лівому полі документу: К делу.