Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

4-й квартал 2012 р.

28.12.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – наступні 5 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1872 р.

Мы не видим особенной заслуги деятелей банка в том, что один пополнял кассу банка из собственных денег (вероятно, были лишние), а бухгалтер вел книги исправно, что составляет его прямую обязанность. (28.04.1872 г.)

Більше інформації…

25.12.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – наступні 5 документів зі «Справи про закриття Бердянського повітового училища і відкриття класичної гімназії».

№ 43 1872, липня 12. – Донесення штатного смотрителя Бердянського повітового училища І. Говорова директору училищ Таврійської губернії про передачу директору Бердянської гімназії училищного майна.

Більше інформації…

21.12.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – наступні 5 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1872 р.

Учителя наши получают пособие от земства каждый по 300 рубл., и за особыя репетиции с учениками в послеобеденное время каждый по 100 рублей, итого 400 руб. в год. (29.03.1872 г.)

Більше інформації…

18.12.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – наступні 5 документів зі «Справи про закриття Бердянського повітового училища і відкриття класичної гімназії».

№ 38 1872, травня 24. – Відношення попечителя Одеського навчального округу С. Голубцова директору училищ Таврійської губернії з повідомленням, що Бердянське повітове училище має бути закрите до 1 липня 1872 року.

Більше інформації…

14.12.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – наступні 5 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1872 р.

Здешняя библиотека с крайне скудными средствами: содержится сборами с подписчиков; а как таковых не имеется, то не на что выписывать даже периодических изданий. (5.03.1872 г.)

Більше інформації…

7.12.2012 Бердянська гімназія: нові документи

„План уездного города Бердянска,…

Опубліковано наступні 5 ілюстрацій до історії Бердянської гімназії, в тому числі – план міста 1862 р.

Більше інформації…

4.12.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – перші 5 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1872 р.

Высочайше утверждено мнение государственного совета об учреждении в городе Бердянске гимназии с двумя древними языками, на основании устава гимназий и прогимназий. (15.01.1872 г.)

Більше інформації…

30.11.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – перші 5 документів зі «Справи про закриття Бердянського повітового училища і відкриття класичної гімназії».

№ 33 1872, лютого 9. – Відношення Бердянського міського голови К. Константинова директору училищ Таврійської губернії з проханням повідомити кількість учнів з Бердянська, Ногайська, Мелітополя, Оріхова, Маріуполя і Бердянського, Мелітопольського та Олександрівського повітів, що навчаються у Сімферопольській гімназії

Більше інформації…

27.11.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – останні 5 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1871 р.

1 октября в нашем городе происходило освящение новопостроенного бердянским уездным земством дома для помещения Бердянской земской управы, временного отделения Таганрогского окружного суда. (23.10.1871 г.)

Більше інформації…

23.11.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – останні 4 документи зі «Справи про реорганізацію Бердянського повітового училища в прогімназію і про влаштування гімназії».

№ 28 1874, лютого 19. – Відношення Таврійського губернатора О. Кавеліна Міністру внутрішніх справ О. Тимашеву з підтримкою клопотання про надання державної субсидії на добудову Бердянської гімназії

Більше інформації…

20.11.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – перші 4 звістки про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1871 р.

Приглашает гг. владельцев недвижимого имущества в Бердянском уезде доставить не позже первого июня заявления о том, желают ли они или не желают подвергнуться избранию в участковые и почетные мировые судьи. (7.04.1871 г.)

Більше інформації…

16.11.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – наступні 4 документи зі «Справи про реорганізацію Бердянського повітового училища в прогімназію і про влаштування гімназії».

№ 24 1874, січня 9. – Відзив попечителя Одеського навчального округу С. Голубцова Таврійському губернатору О. Кавеліну з повідомленням, що єпископ Таврійський і Сімферопольський Гурій не бачить перешкод для затвердження М. Константинова почесним попечителем Бердянської гімназії

Більше інформації…

13.11.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – останні 5 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1870 р.

Разрешение на преобразование женского начального училища в женскую прогимназию получено еще в августе месяце; сумма на содержание этого заведения определена. (30.09.1870 г.)

Більше інформації…

9.11.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – наступні 5 документів зі «Справи про реорганізацію Бердянського повітового училища в прогімназію і про влаштування гімназії».

№ 20 1873, лютого 10. – Відношення директора Бердянської гімназії Д. Колловича Таврійському губернатору О. Рейтерну з повідомленням, що Бердянська міська громада має право обирати почесного попечителя гімназії спільно із земським зібранням

Більше інформації…

6.11.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – наступні 5 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1870 р.

Бердянская земская управа доводит до всеобщего сведения, что общий список присяжным заседателям на будущий 1871 год может был рассматриваем в присутствии управы желающими. (11.09.1870 г.)

Більше інформації…

2.11.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – наступні 5 документів зі «Справи про реорганізацію Бердянського повітового училища в прогімназію і про влаштування гімназії».

№ 15 1872, червня 3. – Відношення Таврійського губернатора О. Рейтерна Бердянській повітовій земській управі з повідомленням змісту пропозиції Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора від 24 травня 1872 року

Більше інформації…

30.10.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – перші 5 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1870 р.

С разрешения здешнего уездного земского собрания в селениях Андреевке и Черниговке базары перенесены, по ходатайству местных обществ, с воскресных дней на дни понедельника. (2.05.1870 г.)

Більше інформації…

26.10.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – наступні 5 документів зі «Справи про реорганізацію Бердянського повітового училища в прогімназію і про влаштування гімназії».

№ 10 1872, березня 30. – Відзив Бердянської повітової земської управи Таврійському губернатору О. Рейтерну з приводу пропозиції попечителя Одеського навчального округу С. Голубцова про йменування Бердянської гімназії «Олександрівською»

Більше інформації…

23.10.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – останні 6 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1869 р.

В настоящее время весь Бердянск и уезд его серьезно заняты открытием мирового съезда и мировых судей. Земство хлопочет о помещениях для них и о средствах на их содержание. (27.05.1869 г.)

Більше інформації…

19.10.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – перші 5 документів зі «Справи про реорганізацію Бердянського повітового училища в прогімназію і про влаштування гімназії».

№ 5 1871, січня 11. – Відношення Таврійського губернатора Г. Жуковського Бердянській повітовій земській управі щодо визначення порядку та терміну відкриття гімназії в Бердянську.

Більше інформації…

16.10.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – перші 5 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1869 р.

Коммерческое собрание полагает, что проведение объясненным путем линии железной дороги к Бердянску более выгодно. (9.03.1869 г.)

Більше інформації…

12.10.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – останні 4 розділи «Звіту про стан Бердянської чоловічої гімназії в 1886/7 навчальному році».

Религиозно-нравственное состояние Гимназии / Состояние здоровья учащихся / Ученическия квартиры / Испытания зрелости

Більше інформації…

9.10.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – звістки про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1868 р.

Вследствие чего 20 декабря собрались наши граждане, и тотчас же купцы и мещане разделились на два враждебных лагеря: обе стороны хотели сложить издержки с своей шеи. (11.01.1868 г.)

Більше інформації…

5.10.2012 Бердянська гімназія: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянська чоловiча гiмназiя (остання третина ХIХ столiття)». Сьогодні – наступні 7 розділів «Звіту про стан Бердянської чоловічої гімназії в 1886/7 навчальному році».

Список тем и задач, предложенных ученикам Бердянской мужской гимназии в 1886/7 учебном году на переводных испытаниях.

Більше інформації…

2.10.2012 Нові повідомлення про Бердянськ

Продовжуємо публікацію збірника документів «Кращий порт Азовського моря». Сьогодні – останні 6 звісток про Бердянськ з газети «Одеський вісник» за 1867 р.

В настоящее время рассматривается проэкт положения о доходе с туземной соли. Это обстоятельство интересует не только солепромышленников. (13.12.1867 г.)

Більше інформації…