Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Тухватулліна Олена Салаватівна

(Анкета О.С.Тухватулліної)

(29.11.1978, м. Маріуполь) – кандидат історичних наук (2012 р.). У 1996 р. закінчила середню школу № 52 м. Маріуполя. У 1996-2001 рр. навчалася на історичному факультеті Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного (національного) університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». З 2003 р. здобувач наукової ступіні кандидата історичних наук кафедри історії України Донецького національного університету. З 2002 р. – асистент кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного інституту за сумісництвом, з 2005 р. – асистент, з 2006 р. – старший викладач кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного гуманітарного університету (2010 р. – Маріупольського державного університету).

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Духовно-релігійний розвиток етнічних громад Північного Приазов’я наприкінці XVIII – початку XX ст.». Науковий керівник – А.В. Гедьо. Сфери наукових інтересів: краєзнавство, джерелознавство, релігійно-духовне життя етнічних громад Північного Приазов’я наприкінці XVIII – початку XX ст. Автор 21 наукової публікації.

Найважливіші статті О.С. Тухватулліної, що стосуються історії Південної України:

Метричні книги як джерело з історії православної церкви Північного Приазов’я // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В. Добров. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – № 3/4 (33/34). – Т. 1. – С. 22-26.

Архівні джерела з історії релігійно-духовного життя греків Північного Приазов’я (остання чверть ХУІІІ – початок ХХ ст.) // Розвиток еллінізму в Україні у ХVІІІ-ХХІ ст.: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2007 р.). / Під заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2007. – С. 211-213.

Релігійно-обрядові традиції населення Північного Приазов’я // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В. Добров. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2008. – № 3-4 (39-40). – С. 34-41.

Політика царського уряду щодо церковного життя іноземних колоністів Північного Приазов’я // Гілея: (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Спецвипуск. – С. 54-62.

Традиційна культура іноземних колоністів Північного Приазов’я (кінець XVIII – початок XX ст.) // Антропологічні та інформаційні виміри культури: Збірник матеріалів міжрегіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (8 жовтня 2010 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. Даля, 2010. – С. 33-37.

Релігійне життя єврейських колоністів Північного Приазов’я (ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 142. – Т. 154. Історія. / Гол. ред. П.М. Тригуб. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 102-107.

Релігійне життя єврейських колоній Північного Приазов’я у ХІХ ст. // Література та культура Полісся / Відп. ред. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – Вип. 65: Соціальні аспекти регіонального та загальноукраїнського історико-культурного розвитку. – С. 217-229.

Релігійні традиції євреїв Північного Приазов’я (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В. Добров. – Донецьк, 2011. – № 1-2 (47-48). – С. 205-211.