Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 31 1847, червня 26. – Відношення Таганрозького градоначальника Маріупольській митній заставі стосовно формулярного списку В. Крижанівського

Министерство Финансов.

Таганрогскаго Градоначальника.

По Управлению Таможенным Округом.

№ 713.

26 Июня 1847 года.

С препровождением формулярнаго списка

чиновника Крыжановскаго. [78]

Мариупольской Таможенной Заставе.

С присланнаго ко мне при отношении Керчь-Еникольскаго Градоначальника от 28 минувшаго Февраля, № 1163, формулярнаго списка о службе бывшаго надзирателем Бердянской Таможенной Заставы Титулярнаго Советника Василия Крыжановскаго, перемещеннаго на таковую же должность в // Мариупольскую Таможенную Заставу на место Титулярнаго Советника Трандафилова, препровождаю при сем в Мариупольскую Заставу засвидетельствованную копию.

Генерал-майор [Підпис].

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 167. – Спр. 67. – Арк. 37 – 37 зв. Оригінал.

Примітки

78. Помітка у верхньому лівому куті документу: № 264. Помітка у верхньому правому куті документу: Пол. 30 Июня. Помітка на лівому полі: Взять к делу.