Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Іменний покажчик

Подано за номерами документів. Наведено мовою, якою подано у тексті. Номери коментарів подано курсивом.

Абанопуло (Аббенопуло, Амбанопуло), купець – 77, 97, 100, 111, 128, 133, 136

Александр ІІ, імператор – 144, 157

Александр ІІІ, імператор – 144

Александр Невский – 91

Александра Федоровна, імператриця – 58

Алексеев – 145

Анаргиро, шкіпер – 41

Андрей, святий – 113

Анопов – 78

Анопова Мелания Тимофеевна, купчиха – 156

Антипов Ефим Афанасиевич, пристав – 39, 39

Аргиропуло Козьма Спиридонович, виконуючий обов’язки міського голови – 118, 116, 117

Артюшев, міщанин – 37

Базилевский, міщанин – 3

Банкери, купець – 136

Бансан Корней, меноніт – 57

Баточенко, гласний – 154

Баханов К.А. – 1, 4, 32, 33, 39, 40, 45, 73, 74, 77, 78, 82, 88-91, 116, 117, 123

Безсонов Косьма Никифорович – 39

Безсонов Никифор Васильович, вихрест – 39

Белый, купець – 69

Берман Я. – 40

Бертуло Яков Петрович, міський голова – 75, 75

Бибиков Дмитрий Гаврилович, директор Департаменту зовнішньої торгівлі – 32

Бобруйский Ал. – 84

Богаевский, секретар – 27

Бонко Иван, консул – 118

Бонне (Боне), купець – 77, 97, 100

Ботт, консульський агент – 152

Бухри Николай – 152

Бычихин Алексей Иванович, купець – 156

Бычихин Кузьма Алексеевич, купець – 156

В. П. П. – 141

Вагетоф, віце-консул – 118

Валенкамп Олександр Іванович, архітектор – 87, 87

Вальяно, негоціант – 90, 90

Васильев, селянин – 37

Виленская Э. – 67

Вильчковский Афанасий Павлович, титулярний радник – 36

Владимир, священик –91

Волошенков (Волошинков, Волощенко) Иоанн Иосифович, священик – 3, 39, 39

Волошинкова Васса Дамиановна, дружина священика – 39

Вороной Феодосий Яковлевич, директор гімназії – 118, 123, 125, 138, 146, 156, 123

Воронцов Михаил Семенович (М. С.), граф – 7, 14, 15, 18-21, 23-26, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45, 55, 64, 66, 71, 73, 74, 97, 109, 112, 123, 127, 30, 37, 39, 55, 88

Воронцова Е.К., княгиня – 61

Вронченко Ф., Міністр фінансів – 17, 19, 20, 21, 22, 23

Вукасович, шкіпер – 57

Гардало, купець –97, 100, 111

Гемерле И.Ф. – 125

Геммерле, купець –97

Георгий, святий – 127

Гладилин, купець – 63

Головко М.Ф., церковний староста – 106

Голубцов Сергей Платонович, попечитель навчального округу – 98

Гординский, регент – 125

Горобцов – 145

Графани, купець – 40, 40

Грищенко Николай Николаевич, бухгалтер – 156

Грышко – 145

Губонин – 100

Гурий, архієпископ – 107, 113

Гурко Иосиф Владимирович, генерал-губернатор – 150

Гусев, селянин – 37

Гусенков Андрей Иванович, письмоводитель – 1

Даин Моисей, рабин – 51

Далаква Ахил. Каэт., титулярний радник – 36

Данилевський Григорій Петрович, письменник – 67

Деймези, шкіпер – 57

Демитриадес (Димитрадис) Иван Димитриевич, міський голова – 127, 152

Демяновский Михаил, протоієрей – 39

Джурасович Николай Васильевич – 3, 73, 39, 73

Димитрій, архієпископ – 76

Дипарси – 132

Дураков, міщанин – 37

Дуранте, дівиця – 77

Дюк Ришелье – 39

Евсеев Никифор, купець – 75

Егорова Н., письмоводитель – 38

Ельский К.О., інженер – 118, 123, 125, 135

Жули, купець –97

Забияка Павел, писець – 27

Збизи, купець – 113

Иваненко-Карпенко Тимофей Карпович, учитель – 77

Иванчич, купець – 65, 105

Игнатьев, підполковник – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4

Иконников, купець – 7

Каблучков Павел Феодорович, купець – 156

Кавелин Александр Александрович, губернатор – 117, 117

Калабановський К., директор гімназії – 38

Кальницкий Иосиф Иосифович, губернський секретар – 22, 36

Камбиаджио, архітектор – 2

Каменский– 50

Канари, шкіпер – 57

Кангеляри, мешканець Бердянська – 16

Канкрин, Міністр фінансів – 16, 17

Капитанаки, купець – 136

Карналаки Андрей, шкіпер – 113

Карпенко Михаил Тимофеевич, судовий слідчий – 156

Катинаки Афина Ивановна, купчиха – 156

Катинаки Николай Михайлович, купець – 38, 156, 157

Кирилов Степан, вихрест – 37

Книшов Гавриил Павлович, пристав – 1

Кобизева Анна Ивановна, купчиха – 39

Кобозев (Кобызев) Николай Степанович, міський голова – 1, 2, 27, 30, 32, 39, 40, 63, 85, 39, 77

Козичкин Николай Петрович, купець – 156

Колесников, купець – 37

Коллович Д.В. (Колович), директор гімназії – 98, 103, 116

Константин Николаевич, Великий Князь –85, 98

Константинов Константин Пантелеймонович, міський голова – 96-98, 104, 106, 109, 113, 114, 116, 119, 125, 116

Константинов Николай Пантелеймонович, почесний попечитель гімназії – 91, 118, 156, 78, 91, 118

Константинова Капиталина Павловна, дружина М.П. Константинова – 156

Коренев А.П., статський радник – 79

Кортман, артист – 126

Косинов, селянин – 37

Коцебу Павел Евстафиевич, генерал-ад’ютант – 99

«Коцебу», пароплав – 127, 130

Кравченко, селянин – 37

Крижанівський Василь Костянтинович (Крыжановский В., В. Кр., В. К., В. К-ж-й, В. К-ий, В. Кр-ий) – 1-114, 118, 119, 121-157, 1, 4, 12, 14, 20, 22, 32, 33, 36-40, 42, 45, 50, 55, 57, 63, 67, 72-74, 77, 78, 82, 87-92, 94, 115-123, 139, 145

Крупа Андрей Яковлевич, купець – 156

Крыжановская Евдокия Ивановна, дружина В.К. Крижанівського – 37

Кузюкин Елисей Спиридонович, колезький секретар – 22

Купенков Семен Иванович, підполковник – 39, 39

Куппа (Купа) Герасим Константинович, купець – 97, 100-103, 111, 120, 129, 133, 136, 142, 143, 148, 149, 120

Курри, купець – 129, 136

Кушковский Дмитрий Иванович, колезький реєстратор – 77

Лагорио А., правитель канцелярії – 7

Лагорьевы, братья – 30

Лампси Спиридон Харлампиевич, предводитель дворянства – 93, 96

Лейбов, купець – 51

Летягин Иван Яковлевич, купець – 75

Ливен Александр Карлович, градоначальник – 30, 33

Ликиардопуло, купець – 136

Линдегрен Лев Карпович, провізор – 36

Лихвинский, купець – 37

Лове Гарвей-Роберт, віце-консул – 152

Луганский Григорий, священик – 77

Луппи (Лупи), купець – 97, 100, 111, 136

Лыман И.И. – 1, 4, 32, 33, 39, 40, 45, 73, 74, 77, 78, 82, 88-91, 116, 117, 123

Маджугинский А., смотритель училища – 37

Македонский Петр, титулярний радник – 32

Максутов Павел Петрович, начальник міста і порту – 96, 116, 118, 121, 89, 116

Максюков Михаил, дядя В. Крижанівського – 36

Маренов Иван, козак – 27

Мария Федоровна, імператриця – 144

«Мария», пароплав – 130

Марр Іван Якович, перекладач – 37, 37

Мельников, генерал-лейтенант – 86

Мендельсон, композитор – 126

Меннетон – 132

Милинович – 65

Минченкова Александра Федоровна, поміщиця – 89

Мироненко, селянин – 37

Миронов, міщанин – 37

Митрович (Митров) Егор Петрович, купець – 7, 39, 112, 4

Михаил, архістратиг – 74

Михайличенко, купчиха – 75

Михайличенко, селянин – 37

Мораити, завідувачка богодільнею – 154

Муретов И.Д., директор гімназії – 157

Николай Александрович, цесаревич – 144

Никушин, селянин – 37

Окуферо Петр, консул – 152

Орлов, міщанин – 37

Ортензато, купець – 136

Осенкоп Карл, консул – 152

Островский, купець –97

Пайкос М.Г., консул – 74, 93, 126, 74

Панченко, наглядач училища – 89

Папкеев, купець – 37

Парембли М.И. – 76, 97, 136

Пассовер Петр Максимович, лікар – 1

Пейкович, чиновник – 7

Пенко Доменико, шкіпер –129

Песков, регент – 125

Пестель В., губернатор – 12, 13

Петр Великий – 45

Петричич, купець – 106

Пиолон, священик – 116

Плещеев Иван Петрович, поміщик – 89

Пліохова Наталя – 39

Позаментир, купець – 51

Полторацкий – 119

Поляков – 100

Попович Драго, купець – 55

Поппович (Попович) Николай, купець – 39, 64, 39

Порро, купець –97, 100, 111, 129, 133, 136, 136

Рейзберг Николай Сергеевич, губернський секретар – 36

Решетилов Константин Федорович, генерал – 78

Рижов Іван Іванович, губернський секретар – 22, 36

Робертон, шкіпер – 128

Рогалиев Федор – 37

Рогалиева, дружина підканцеляриста – 37

Рокко, купець – 77

Рославец Виктор Яковлевич, цивільний губернатор – 4-6, 8-11

Рубиони, купець – 111

Руденко – 65

Руднев, міщанин – 37

Сафонов С., дійсний статський радник – 14, 34, 35, 36

Семенов (Семеновый), купець – 51

Сергєєв О. – 50

Серебрович Иосиф – 37

Сериков Владимир Иванович, управляючий митницею – 22, 36

Сероштан, козак – 37

Сигнаевская Матрена – 89, 89

Сикич, матрос – 6, 7, 8

Смоленский А.И., директор гімназії – 80, 81

Соич А.М. (Зойч) – інспектор народних училищ – 96, 98, 109, 118

Соляников И., титулярний радник – 39

Спиро – 156

Стани (Станио) Болло, купець – 100, 111, 136

Стевен, статський радник – 52

Сушков, міщанин – 37

Тальяферо – 77

Тель Вильгельм – 126

Толбичев А.П. (Товбич), голова земської управи – 125

Толстой Дмитрий Андреевич, міністр – 118

Толстой, граф – 65

Толстяков, селянин – 37

Трандафилов Александр Дмитриевич, надзиратель митної застави – 15-23, 31, 15, 22

Трандафилов Константин Дмитриевич, губернський секретар, перекладач – 22, 36

Тубино (Тубини) Лоренцо Яковлевич, купець – 77, 97, 100, 111, 129, 133, 136, 147, 77

Уколов Иван Павлович, купець – 156

Федоров Павел Иванович, виконуючий обов’язки генерал-губернатора – 12, 13, 15, 17-24, 29, 30, 32-36, 55, 55

Феодоров Александр Иванович, купець – 156

Фиалковский Иосиф, купець – 78, 78

Фон-Дезин Р.П. –93

Фон-Ден, градоначальник – 26, 32

Франк Отто, градоначальник – 28, 33

Фресине, купець – 136

Фризен, голова земської управи – 96

Фрикин, ратман – 27, 27

Хардало Иероним Иванович, міський голова – 122, 124, 125, 127, 136, 122

Харлова Елисавета, донька штабс-капітана – 89

Харлова Марья Ивановна, штабс-капітанська вдова – 89, 89

Херхеулідзев З.С. – 4, 6-10, 25, 29, 30, 32, 42, 30

Христос – 45, 74

Цыпин Константин Иванович, колезький секретар – 36

Чант Джеймс, шкіпер –102

Черняев Григорий Никитич, начальник міста і порту – 1-3, 5-8, 10-13, 1

Черняев Иаков, настоятель – 110

Черняев Михаил Григорьевич, генерал – 127

Чихачев В.С., міщанин – 156, 157

Чукович, іноземець – 7

Чупик Гавриил, міщанин – 37

Чупин, бургомістр – 27

Шармо Эдуард, віце-консул – 152

Шарно, купець – 136

Шмидт Екатерина Яковлевна, дружина начальника міста і порту – 156

Шмидт Мария Петровна, випускниця гімназії – 138

Шмидт Петр Петрович, начальник міста і порту – 122, 125, 127, 135, 138-140, 143, 145, 148, 152

Шпайзер, єврей – 37

Шульга, столоначальник – 27

Щербаков А., протоієрей – 116, 125, 144

Щитинский Василий Степанович, колезький асесор – 22, 36

Эдигер Г.А., власник типографії – 157

Эссен Анастасия Николаевна, дружина статського радника – 156

Эфенди Эдуард Эрам, віце-консул – 152

Ягницкий, полковник – 12, 13

Яценко Андрей, міщанин – 37