Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 324 1929, листопада 11. – Свідоцтво, видане Бердянським педтехнікумом С. Пораді

Копія

Народний Комісаріят освіти Української Соціялістичної Радянської Республіки

Свідоцтво [354]

Пред’явник цього, громадянин Порада Семен Семенович, що народився 1907-го року в Миргородському повіті на Полтавщині, вступив 1926-го року в Бердянський Педагогічний Технікум на третій курс і скінчив його повний курс в 1927 році.

За час перебування в Бердянському Педтехнікумі громадянин Порада Семен Семенович прослухав теоретичний курс і виконав практичні заняття з дисциплін. [355]

В вересні місяці 2 дня 1929 року громадянин Порада Семен Семенович [356] в кваліфікаційній Комісії оборонив [357] звіт про стажерську роботу.

На підставі положення про Технікуми, затвердженого 21 вересня 1927 року ВУЦВК і РНК УСРР, громадянину Пораді Семену Семеновичу надається кваліфікацію вчителя молодшого концентру трудової школи.

Це свідоцтво видало Правління Бердянського Педагогічного Педтехнікума за належним підписом і печаткою листопаду 11 дня 1929 року, м. Бердянське.

Директор Технікуму

Завідатель Учбової частини

Секретар [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 1290. – Арк. 11. Копія.

Примітки

354. На лівому полі документу позначка: № 48.

355. Далі закреслено: Зазначених на звороті цього свідоцтва.

356. Далі закреслено: Підляга іспитові.

357. Далі закреслено: Кваліфікаційну працю на тему.

25. Свідоцтво, видане Бердянським…

25. Свідоцтво, видане Бердянським педтехнікумом С. Пораді