Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 318 1927. – Анкета помічника керуючого навчальною частиною Бердянського педагогічного технікуму І. Забарного

Анкетний лист (екземпляр) №

(Заповн. чітко всі пункти анкети в двох примірниках, один залишається в […] [348], другий надсилається до НКО)

Основна робота в: Бердянському Педагогічному Технікумі

Наукові посади в ВУЗі (основної й додаткової): Помічник керуючого в навчальній частині, Викладавець педагогіки

Штатний, чи позаштатний (підкреслити)

1. Прізвище: Забарний

2. І м’я і по батькові: Іван Михайлович

3. Рік народження: 1892

4. Національність: Українець

5. Коли й хто затвердив на посаді: 14 серпня 1926 р.

6. Спеціяльність (основна і додаткова): педагогічні дисципліни, суспільнознавство

7. Посада поза данним ВУЗом у порядку сполучення: –

8. Освіта (спеціяльна, коли саме й які школи скінчив (громадянські й військові)): скінчив курс Історико-філологічного інституту по історичному відділу в 1917 році

9. Якими мовами володіє і в якій мірі:

А). читає Б). пише В). може викладати Українською, Російською

10. Скільки часу й якими мовами викладав, де, коли й який час: Викладаю з жовтня 1917 р.; українською мовою викладаю з 1919 р.

11. Якою мовою зара викладає: Українською

12. З якого часу проводить викладання укрмовою: з 1919 р.

13. Член спілки, з якого часу, № квитка: Член спілки Робос з 1919 р., № квитка 45059

14. Член партії, з якого часу, № квитка: –

15. Чи було переслідувано судом, де й коли: ні

16. Військовий стан, де перебуває на обліку, № картки, посада в колишній армії, на якій посаді були в Червоній армії і скільки часу: не служив; на обліку в Бердянському Райвоєнкоматі; № картки 134

17. Родинний стан і хто перебуває на утриманні: жонатий; батько – колишній служб. реліг. культа, мати була вчителька

18. Соціяльне походження (попередній): потомственний [349] […] [350]

19. Службовий рух з початку всієї роботи аж дотепер

Роки Місце роботи Назва установи Посада Причина переходу до інших установ Науково-дослідна робота, перелік надру-кованих праць і час їхнього видання та якою мовою видано
1917 р. – вересень 1918 р. с. Яблонівка на Рівнен-щині Вища Початкова школа Завідуючий Перейшов по власному бажанню
Вересень 1918 – грудень 1918 р. м. Рівне Хлопчача гімназія Викладовець Перевівся по власному бажанню
З грудня 1918 р. по вересень 1920 р. м. Прилуки […] [351] Вчительська семінарія, реформована потім в Прилуцьку педагогічну школу, потім в педагогічні курси, потім в Прилуцький педтехнікум Викладовець суспільно-знавчих та педагогічних дисциплін Перевівся по власному бажанню
З жовтня 1919 р. до вересня 1920 р. м. Прилуки Прилуцька хлопчача гімназія Викладовець укр. мови Залишив по власному бажанню
З вересня 1919 р. до вересня 1920 р. м. Прилуки […] [352] жіноча гімназія Викладовець укр. мови Залишив по власному бажанню
З вересня 1920 р. по вересень 1922 р. м. Прилуки 7-ма трудшкола Викладовець географії Залишив по власному бажанню
З лютого 1924 р. до вересня 1924 р. м. Прилуки Торгово-промислова проф. школа Завідуючий Залишив по власному бажанню
З вересня 1926 р. м. Бердянськ Бердянський Педтехнікум Пом. кер. в навч. частині, викладовець

Чи вважаєте за доцільне використовувати Вас на даній посаді, коли ні, то в якій галузі вважаєте доцільним себе використовувати: Вважаю доцільним

Адреса: Бердянський Педагогічний Технікум

Підпис [Підпис]

Правильність показаних вище відомостей правління Інституту чи Технікуму стверджує

Підпис

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 753. – Арк. 6. Оригінал.

Примітки

348. У тексті одне слово не прочитане.

349. У тексті це слово викреслене.

350. У тексті одне слово викреслене, не прочитане.

351. У тексті одне слово не прочитане.

352. У тексті одне слово не прочитане.

28. Анкета помічника керуючого…

28. Анкета помічника керуючого навчальною частиною Бердянського педагогічного технікуму І. Забарного. 1927 р.