Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

33. Накази по Бердянському педагогічному технікуму.
Березень 1928 р.

33. Накази по Бердянському…

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 13. – Арк. 25 зв. – 26.