Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

20. Директор Бердянського педагогічного технікуму С. Порада. 1929 р.

20. Директор Бердянського…

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 1290. – Арк. 9.