Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

26. Бланк посвідчення про проходження стажування студентом Бердянського педагогічного технікуму. 1920-і роки

26. Бланк посвідчення про проходження…

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 9. – Арк. 58.