Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 314 1917, жовтня 7. – Витяг з повідомлення голови Бердянської міської думи Наймера Таврійському губернському комісару про заплановане на розгляд зборів думи питання щодо заробітної платні персоналу бердянських гімназій

Председатель Бердянской Городской Думы.

Октября 7 дня 1917 года.

№ 217.

г. Бердянск. [362]

Таврическому Губернскому Комиссару.

Согласно 82 ст. закона 9-го июня 1917 года, сообщаю Вам для сведения, что в заседании Бердянской Городской Думы, назначенном мною на 11-е сего Октября, будут разсмотрены нижеследующие вопросы: […]

4. Об увеличении жалованья служащим Городской Управы и гимназий мужской и женской. […].

Председатель Думы А. Наймер.

ДААРК. – Ф. 42. – Оп. 1. – Спр. 1321. – Арк. 75. Оригінал.

Примітки

362. Помітка у верхньому лівому куті документу: вх. № 2280. 12 октября 1917 г. Помітка: Канцелярия Таврическ. губернатора. 11 окт. 1917.