Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 302 1916, березня 18. – Витяг з відношення Бердянського міського голови О. Анопова Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного чергових зборів міської думи обрання членів попечительної ради при Бердянській гімназії

Бердянский Городской Голова.

№ 71.

Марта 18 дня 1916 года.

Бердянск. [357]

Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору.

На основании 65 ст. Город. Полож., имею честь представить Вашему Превосходительству перечень вопросов к разсмотрению в Очередном Собрании Городской Думы на 22 сего Марта.

Городской Голова Анопов. //

[…] 4). Доклад о выборе Членов в Попечительный Совет при Бердянской Мужской гимназии. […]

Городской Голова Анопов.

ДААРК. – Ф. 42. – Оп. 1. – Спр. 1136 [я5]. – Арк. 67, 68. Оригінал.

Примітки

357. Помітка: Вх. № 2074. 21/ІІІ 916 г.

я5 Назва справи: «Постановления Бердянской городской думы».