Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 312 1917, вересня 28. – Витяг з повідомлення голови Бердянської міської думи Наймера Таврійському губернському комісару про заплановане на розгляд чергових зборів думи питання щодо підвищення заробітної платні персоналу бердянських гімназій

Председатель Бердянской Городской Думы.

Сентября 28 дня 1917 г.

№ 209.

г. Бердянск. [361]

Таврическому Губернскому Комиссару.

Согласно 65 ст. Закона 9 июня 1917 г., имею честь довести до Вашего сведения, что в заседании Бердянской Городской Думы, назначенном на 29-е сего Сентября, имеют быть разсмотрены нижеследующие вопросы: […]

4. Об увеличении жалования служащим Городской Управы и гимназий мужской и женской. […]

Председатель [Підпис].

ДААРК. – Ф. 42. – Оп. 1. – Спр. 1321. – Арк. 66. Оригінал.

Примітки

361. Помітка у верхньому лівому куті документу: вх. № 2244.