Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 181 1811, грудня 28. – Виписка з журналу Херсонського духовного правління про відсутність у підпорядкуванні правлінню церков при військових шпиталях і про наявність храмів при шпиталях морських

1811 года декабря 28 дня в журнале Херсонскаго духовнаго правления по сему указу резолюция положена такова: Приказали: о получении указа отрапортовать с донесением, что в ведомстве сего правления нет при военных госпиталях церквей, а при морских. Подлинное подписали: протоиерей Григорий Саражинович, присутствующий священник Василий Чернявский.

Держархів Херсонської області. – Ф. 207. – Оп. 1. – Спр. 943. – Арк. 1 зв.