Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 177 1811, червня 1. – Відношення Бузької військової канцелярії до Херсонського духовного правління про призначення депутата для проведення слідства по справі про утримання козаками і священиком станиці Касперівської біглого селянина

№ 217. Получен июня 12 1811 года.

Записав доложить.

Из Бугской воинской канцелярии

в Херсонское духовное правление.

Благоволит оное правление нарядить со стороны своей депутата для совместнаго производтсва с Бугским земским комиссарством следствия о предержательстве сего войска станицы Касперовской козаками с священником Поличинским помещика надворнаго советника Кириякова крестьянина Степана Стебленка сегом-ца к 20-му числу, // и кто будет откомандирован снесся бы прямо от сего с Бугским земским комиссарством.

Июня 1-го дня 1811-го года

Асессор [Підпис]

Урядник [Підпис]

Держархів Херсонської області. – Ф. 207. – Оп. 1. – Спр. 957. – Арк. 1-1 зв.