Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 141 1928, березня 2. – Відношення Всеукраїнського фотокіноуправління «ВУФКУ» Дніпропетровському крайовому відділу

УСРР

НКО

Всеукраїнське фото-кіно-управління

«ВУФКУ»

До Дн. Петровського краєвого відділу [158]

Копія Бердянському Педтехнікуму

Наш індекс 31180

Дата 2/3

Просимо негайно зробити відповідне розпорядження адміністраторові Бердянського к/театру про негайне переведення в життя розпорядження Правління від 17/I-28 р. ч. І § 7 про надання студентам [я3] пільг в 60 % аз номінальної ціни театральних квитків за умовою визначення певної кількості місць в к/театрі та лише на 1-й сеанс.

[Підпис] /Липницький/ [Підпис] /Гельман/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 70. Оригінал.

Примітки

158. Помітка на лівому полі документу: Вх № 401. 10/ІІІ 28 р.

я3 Згідно з виданням «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й», у тому ж 1928 р. у Бердянську налічувалось 120 студентів. Про стан вищої школи в місті читаємо:

«м. Бердянське має два технікуми по типу вищих шкіл (система освіти УСРР), Педагогічний та Вечірній Робітничий… На першому студенти переважно селяни, на другому – робітники. Містяться обидва технікуми в одному, самому більшому в місті, будинкові (різні поверхи) на вулиці Шмідта («Червоний Будинок»), між двома скверами, біля самої станції Бердянське-Порт та в 3-х хвилинах ходи від порта. Добре устатковані кабінети педтехнікума фізичний та соціяльного виховання. В останньому є електрична рефлексологічна кабінка, ведуться наукові дослідження. Педтехнікум має 83 стипендії по 20 карб. на місяць. Бюджет обох технікумів досягає 100.000 карб.; ці школи є досягнення Жовтневої Революції. Вечірній Робітничий Технікум випускає інженерів вузького фаху – конструювання сільсько-господарських машин. Педтехнікум – педагогів масової школи» (с. 36).

34. Відношення Всеукраїнського…

34. Відношення Всеукраїнського фотокіноуправління