Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Географічний покажчик

Австралія – 115

Автономна республіка Крим (АРК) – 10, 11, 20, 120-135, 137-149, 152, 154-158, 162-173, 469, 480, 482, 484

Азія – 109, 115, 119

Азовське море – 422

Акнокас – 473, 476

Албанія – 485

Альпи – 110

Америка – 115

Амстердам – 112

Анан’ївська гімназія – 202, 225, 252, 271, 273

Анан’ївська жіноча прогімназія – 201

Англія – 334,

Андріївка – 364, 474

Андріївське друге училище – 170

Андріївське училище – 308

Астраханка – 337

Астраханське училище – 169, 337

Аттика – 109

Афіни – 470

Афінський університет – 201

Африка – 115

Балканський півострів – 384

Бахмут – 195

Бахмутська прогімназія – 195

Бегім-Чокракськой школа – 366

Бердянськ – 5-19, 40, 41, 74, 77, 90, 93, 103, 121-127, 130-133, 135-143, 145-147, 152, 154, 156, 159, 163-165, 169-171, 173-189, 192-194, 196, 197, 199, 206-212, 214, 215, 217, 219, 221-224, 226, 230, 232, 251, 266, 272, 274, 275, 278, 279, 281-292, 294, 296, 297, 299, 301, 303, 304, 318-321, 323-325, 327, 329-331, 339, 340, 342, 347-349, 357, 359, 361-363, 365-368, 371, 373-379, 381-389, 391, 392, 394, 396-399, 404, 414, 417-423, 433, 434, 436, 459, 463, 469, 473, 475, 476, 478, 480, 481, 483, 484

Бердянська жіноча гімназія – 173, 223, 236, 238, 241-243, 248, 249, 280, 287, 288, 317, 345, 362, 393, 470, 471, 482

Бердянська жіноча прогімназія – 154, 162, 231, 236, 469

Бердянська інспекція народних училищ – 247

Бердянська міська гімназія (Бердянська чоловіча гімназія, Бердянська гімназія, Бердянська прогімназія) – 6-19, 40-42, 46, 47, 50, 52, 64-67, 71, 73, 76, 78, 80-84, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 100, 101, 103, 107, 114, 120, 121, 123-139, 141, 142, 144, 146, 147, 162-174, 177, 180-183, 186, 189-197, 199-201, 205-215, 217-219, 221-265, 269-275, 277-283, 285, 287, 288, 290, 293-298, 301-315, 317, 320-322, 324-327, 329, 330, 335-344, 346-351, 357, 361-364, 366-370, 372, 377, 382, 387, 388, 393, 394, 398, 399, 405-415, 419, 420, 422, 423, 431, 432, 439, 443-454, 457-461, 463, 466, 469-471, 477, 480-484

Бердянська міська дума – 9, 130, 131, 136, 165-167, 184, 297, 301, 329, 331, 346, 363, 390, 396, 397

Бердянська повітова земська управа – 10, 14, 15, 120-129, 137, 139, 140, 176, 177, 182-184, 188-190, 192, 194, 195, 327, 328, 331, 335, 337, 339, 340, 348-350, 356, 357, 361-366, 368-370

Бердянська училищна рада – 236, 245-247, 250

Бердянське відділення Запорізького наукового товариства ім. Я.П. Новицького – 5

Бердянське жіноче училище – 169

Бердянське зразкове лісництво – 474

Бердянське менонітське училище – 170

Бердянське міське двохкласне училище – 18, 416, 469, 482

Бердянське міське поліцейське управління – 156, 157

Бердянське мореплавне училище – 385

Бердянське парафіяльне училище – 238, 480

Бердянське перше жіноче училище – 173

Бердянське повітове земство – 13, 18, 100, 121, 124, 171, 178-180, 186, 187, 190-192, 276, 277, 287, 288, 290-294, 296, 301, 307, 310, 316, 317, 327, 346, 347, 350, 380, 414, 415, 417, 480

Бердянське повітове земське зібрання – 13-15, 19, 40, 120-122, 124, 126, 129, 185, 186, 188, 193, 194, 274, 275, 297, 318-321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 347, 356, 357, 361-363, 365-368, 469, 472

Бердянське повітове училище – 10, 15, 18, 41, 120-122, 125, 139-141, 143-156, 158-163, 175, 177, 178, 182-185, 187-192, 289, 290, 318-321, 345, 373, 416, 469, 480, 482

Бердянський державний педагогічний інститут (БДПІ, Бердянський педагогічний інститут) – 5, 18, 459, 463

Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ) – 5, 6, 18, 20, 459, 484

Бердянський краєзнавчий музей (БКМ) – 18, 20

Бердянський міський голова – 10, 130, 135, 137, 140-142, 147, 193, 194, 305, 337, 339, 469

Бердянський повіт – 11, 90, 100, 136, 138, 142, 169-172, 193, 233, 262, 276, 278-282, 288, 292-294, 299, 300, 303, 307, 310, 329, 336, 337, 342, 344, 345, 347, 349, 350, 352, 359, 365, 380, 387, 392-394, 414, 417, 469, 472, 474, 476, 477

Бердянський портовий начальник – 163, 164, 194, 469

Бердянсько-Ногайський міський банк – 196, 198, 225, 226, 459

Берестове – 472, 474

Бессарабська область (Бессарабія) – 150, 159, 478, 479

Бессарабсько-Таврійський земельний банк – 340

Богемія – 111, 402

Болгарія – 384

Болградська гімназія – 244

Бомбей – 484

Бородино – 59

Брест-Литовська прогімназія – 25

Варшавська губернія – 263

Варшавська перша чоловіча гімназія – 240

Варшавський політехнічний інститут – 471

Варшавський університет – 13, 446, 471

Великий Токмак – 472, 473

Великотокмацьке зразкове училище – 169

Великотокмацьке третє училище – 169

Великотокмацьке четверте училище – 169

Вербове – 475

Вознесенська гімназія – 247, 249

Вознесенське земське училище – 364

Волга – 68

Вологодська духовна семінарія – 403

Володимирська губернія – 170

Второмиколаївка –307, 357

Галіс – 108

Галлія – 111

Гальбштадська волость – 472, 474, 475

Гіршау – 364

Глухівська гімназія – 248

Гнаденфельд – 474

Гнаденфельдська волость – 472

Гнаденфельдське волосне правлення – 82, 100

Гнаденфельдське училище – 170

Голландія – 112

Греція – 107, 115, 117, 119, 220, 270, 344

Гросвейде (Гросфейде)– 309, 361

Девненське – 314, 367

Дельфи – 109

Дмитрівка – 294, 336, 473, 476

Дмитрівська волость –172

Дмитрівське училище – 172, 337

Дніпро – 59

Дніпровський повіт – 41, 484

Дунай – 113

Егос – 112

Емс – 21

Євпаторійське училище – 7, 149

Євпаторія – 148

Європа – 115, 119, 220, 384

Єлизаветградська жіноча гімназія – 242

Єлизаветградська чоловіча гімназія – 273

Єлизаветинське училище – 170

Єлисеївське – 415

Житомирська гімназія – 403

Журавка – 471, 481

Заальпійська Галлія – 110

Запоріжжя – 5, 418, 462, 480

Запорізька область – 20

Запорізьке наукове товариство ім. Я.П. Новицького – 20

Запорізький національний університет – 5

Західна Європа – 426

Західна Римська імперія – 118

Західно-Сибірський навчальний округ – 249

Зелене – 336

Індія – 484

Інзовське училище – 170

Кавказ – 59, 116, 117

Кавказький навчальний округ – 91

Казанська губернія – 170

Камратське реальне училище – 272

Катеринодар – 396

Катеринослав – 7, 41, 251, 323

Катеринославська гімназія – 7, 227, 239, 240, 245, 247, 252, 271

Катеринославська губернія – 41, 195, 417, 478- 480

Катеринославська жіноча гімназія – 226

Катеринославське губернське правління – 195

Катеринославський губернатор – 195

Керч – 7, 16, 156, 157, 167, 226, 372, 382, 396, 484

Керченська гімназія – 7, 167, 252

Керченський дівочий інститут – 7

Керч-Єнікольське градоначальство – 478, 479

Керч-Єнікольське міське поліцейське управління – 156

Києво-Печерська Лавра – 6

Київ – 9, 13, 15, 59, 64, 114, 226, 423, 459, 462, 471, 481

Київська губернія – 14, 478

Київська друга гімназія – 91

Київська духовна академія – 75, 94

Київська духовна семінарія – 153

Київська перша гімназія – 237

Київська старовина – 91, 470

Київський навчальний округ – 10, 150, 153, 154, 396, 459, 481

Київський політехнічний інститут – 370

Київський телеграф – 480

Київський університет святого Володимира – 75, 76, 94, 95, 150, 364, 369, 399-402, 423, 481

Київські єпархіальні відомості – 77

Кишинів – 226, 470

Кишинівська (перша) гімназія – 238, 246, 252, 271, 273, 481

Кишинівська друга гімназія – 95, 394

Кібартське сільське училище – 243

Константиноградське повітове училище – 150

Копані (Копанське) – 337, 415

Копанське народне училище – 337

Коринф – 107

Костянтинівка – 365

Красне Село – 21, 113

Красноярська гімназія – 239

Крим – 77, 481

Кримський календар – 17, 404

Кримський республіканський краєзнавчий музей – 20, 463

Кріт – 109

Кулікове поле – 59

Лейпцігзька філологічна семінарія – 75, 94, 402, 462

Лиски – 377

Лобау – 112

Лозанна – 484

Лубенський повіт – 481

Лубни – 481

Львів – 470

Мала Азія – 485

Манойлівське училище – 170

Маріїно – 474

Маріуполь – 7, 41, 142, 380, 392

Маріупольська гімназія – 7, 225, 228, 238-240, 246, 252, 271, 296, 301, 339, 341

Маріупольська телеграфна станція – 263

Маріупольський повіт – 41, 103,

Мелітополь – 7, 41, 142, 148, 158, 388, 397, 423

Мелітопольська дворянська опіка – 472, 476, 477

Мелітопольське земство – 292

Мелітопольське повітове училище – 149, 155, 158, 162, 163

Мелітопольське реальне училище – 7, 248, 307, 341

Мелітопольський повіт – 142

Миколаївка – 475

Миколаївське перше училище – 310

Миколаївський листок об’яв – 77

Мінська гімназія – 236, 237

Мінська губернія – 263

Могилевська губернія – 169

Молочанський округ – 473, 476

Москва – 6, 37, 68, 69, 108, 109, 114, 274, 318, 390, 402, 460, 477

Московія – 112

Московська губернія – 91

Московська духовна академія – 471

Московське синодальне училище – 487

Московський університет – 369

Мюнстерберг – 307, 357, 472

Надеждинське училище – 170

Нейгофнунг – 472-476

Нейштутгарт – 366

Немирівська прогімназія – 74

Нижній Новгород – 68, 69

Ніжин – 462

Ніжинський історико-філологічний інститут – 75

Ніжинський ліцей – 481

Новгородська гімназія – 400, 403

Новіодун – 109

Нововасилівка – 474

Нововасилівська волость – 414

Нововасилівське перше училище – 170

Новогригорівка – 364

Новогригоріївське училище – 172

Новомихайлівка – 473, 476

Новоолексіївка – 310, 337, 475

Новоолексіївське народне училище – 337

Новопавлівка – 336

Новопавлівське училище – 172

Новоросійське та Бессарабське генерал-губернаторство – 10, 12

Новоросійський адрес-календар – 17, 405, 406, 482

Новоросійський край – 373, 478

Новоросійський та Бессарабський генерал-губернатор – 10-12, 121-125, 128, 129, 174-177, 179-184, 186-194, 470, 479, 482

Новоросійський університет – 8, 13, 47, 75, 84, 94, 187, 202, 242, 249, 271, 273, 315, 399-402, 459, 478, 484

Новоспаське – 414

Новотроїцьке земське училище – 337

Ногайськ – 142, 319, 397, 417, 473, 476

Нью-Йорк – 13

Обіточинське земське училище – 364

Обіточне – 364

Одеса – 7, 10, 76, 108, 123, 125, 134, 139, 144, 145, 155, 157, 168, 175, 176, 179-181, 183, 186, 187, 192-194, 217, 226, 364, 397, 403, 405, 406, 477, 479, 482, 484

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького – 20, 458, 478

Одеська друга гімназія – 25, 201, 203, 204, 205, 230, 252, 273

Одеська духовна семінарія – 94, 399, 401

Одеська область – 6, 20

Одеська прогімназія – 92

Одеська Рішельєвська гімназія – 10, 25, 83, 252, 271, 397

Одеська третя гімназія – 205, 225, 244, 252, 470

Одеська четверта гімназія – 249

Одеське градоначальство – 478

Одеське комерційне училище – 74, 479

Одеське повітове училище – 95, 400, 402

Одеське юнкерське училище – 76, 201

Одеський Вісник – 8-10, 14-17, 19, 372-378, 380-386, 388-398, 418-420, 477, 478, 480, 481

Одеський навчальний округ – 9, 10-13, 17, 18, 41, 53, 64, 77, 91, 95, 96, 98, 123, 125-128, 132, 134, 135, 139-141, 143, 144, 151, 152, 154-158, 160-162, 164-166, 168, 170-174, 178, 184-188, 192, 194-199, 201-219, 221-224, 226, 229-266, 269-273, 279, 303, 319, 324, 327, 338, 340, 347, 357, 362, 374, 397, 399, 403, 451-454, 459, 470, 471, 478, 480, 483, 484

Одеський Рішельєвський ліцей – 7

Олександрівськ – 480

Олександрівська волость – 417, 472

Олександрівський повіт – 41, 142

Олександртальське училище – 170

Олешки – 148

Олешківське училище – 149

Омська гімназія – 249

Оріхів – 142, 312, 319, 391, 417, 472, 473, 475, 476

Оріхівське училище – 148, 149

Орлово – 472, 474, 475

Орловська губернія – 169

Орловське училище – 170

Османська держава – 485

Павлоградська прогімназія – 95, 228, 244

Павлоградський повіт – 103

Палестина – 59

Париж – 484

Перекоп – 148

Петроград – 18, 421

Петропавлівка – 364, 472, 474, 475

Петропавлівське земське училище – 364

Південна Росія (південь Росії) – 14, 159, 478

Південна Україна (південь України, Південь) – 5, 7, 14, 462, 478, 484

Південний край – 18, 417, 482

Південно-Східна Азія – 484

Плевна – 389

Подільська губернія – 14, 169, 478

Покровка – 475

Полтава – 59, 481

Полтавська гімназія – 400, 481

Полтавська губернія – 14, 170, 226, 471, 478, 481

Полтавська учена архівна комісія – 481

Полтавщина – 481

Польща – 5

Попівка – 475

Празький університет – 94, 402

Преслав – 226, 336, 396, 472

Преславська волость – 474

Преславська учительська семінарія – 14, 76, 90, 277-286, 289, 304, 312-315, 367, 396, 414

Прилуцька гімназія – 471, 481

Прилуцька прогімназія – 227

Прилуцька філія ДАЧО – 471

Прилуцьке сільськогосподарське товариство – 481

Пришибське центральне училище – 470

Ревельська гімназія – 400

Рейн – 60

Рибача слобідка – 386

Рим – 108, 109, 115, 117, 119, 220, 270

Розенфельдське земське училище – 364

Романівка, 307, 357, 364, 475

Романівська волость – 415

Романівське земське училище – 364

Російська Академія Наук – 13, 446, 471, 481

Російська держава – 118, 461

Російська державна бібліотека – 463

Російська імперія – 114, 116, 346, 477, 486, 487

Російська Федерація – 5

Росія – 13, 59, 67, 70, 71, 77, 90, 93, 108, 112, 113, 119, 126, 127, 195, 220, 225, 227, 228, 266, 324, 325, 426, 482

Ростов-на-Дону – 226

Русь – 108, 116, 118

Руська держава – 51

Саардам – 112

Сабіс – 109

Самос – 113

Санкт-Петербург – 21, 113, 178, 215, 217, 339, 374, 470, 477, 482, 483

Санкт-Петербурзька духовна академія – 399, 401

Санкт-Петербурзька духовна семінарія – 201

Санкт-Петербурзька перша гімназія – 25

Санкт-Петербурзький історико-філологічний інститут – 75, 94, 225, 399-402, 462

Санкт-Петербурзький університет –19, 75, 94, 311, 369, 370, 400, 402, 471, 481

Саратська семінарія – 159

Севастополь – 148, 226

Севастопольська прогімназія – 321

Севастопольське реальне училище – 242

Севастопольське училище – 149

Сицилія – 109

Сімферополь – 7, 15, 16, 41, 77, 137, 138, 145, 156, 163, 226, 316, 317, 319, 320, 335, 372, 388, 407-413

Сімферопольська гімназія – 7, 10, 83, 140, 142, 143, 167, 228, 246, 252, 423

Сіон – 98

Сладкобалківська волость – 415

Сорокське повітове училище – 150

Сорокський повіт – 150

Софіївська волость – 472, 475

Софіївське училище – 172

Спарта – 112, 113

Ставропольська духовна семінарія – 95, 403

Старобельська Олександрівська гімназія – 228

Степанівка – 472

Суматра – 110

Схід – 115

Таврійська губернія – 8, 10, 11, 17, 18, 40, 41, 79, 124, 126, 139-148, 154-158, 162, 163, 169-173, 175-177, 183, 184, 252, 272, 277, 375, 393, 396, 399, 404, 407-416, 469, 478-480, 482, 483

Таврійська губернська земська управа – 167, 168, 316, 335

Таврійська губернська типографія – 407 – 413

Таврійська духовна консисторія – 172

Таврійська єпархія – 462

Таврійська казенна палата – 156

Таврійське губернське земство – 167, 293, 294, 348

Таврійське губернське земське зібрання – 345

Таврійське губернське правління – 142

Таврійський губернатор – 8, 10, 16, 47, 64, 83, 84, 120-138, 163-168, 173, 174, 180, 183, 186, 192-194, 272, 274, 291, 391, 469

Таврійський губернський статистичний комітет – 407-413

Таврійський і Сімферопольський єпископ – 83, 84, 100, 134, 135, 466, 469

Таврійські єпархіальні відомості – 77, 462

Таганрог – 16, 41, 186, 226, 372, 377, 392, 396

Таганрозька гімназія – 186, 252, 271

Таганрозьке градоначальство – 478, 479

Тифліська перша гімназія – 91

Тульська гімназія – 396

Україна – 5, 9, 13, 14, 20, 459, 462, 478, 481

Уманське двохкласне початкове училище – 154

УРСР – 471, 481

Феодосійське вірменське училище – 479

Феодосійський повіт – 325

Феодосійський учительський інститут – 237

Феодосія – 226

Фермопіли – 118

Франція – 108

Фриденсдорфське училище – 170

Харків – 392, 423

Харківський університет – 159, 162, 364, 369, 370

Херсон – 332

Херсонська гімназія – 228, 242, 252

Херсонська губернія – 169, 478, 479

Херсонський земський банк – 340

Цареводарівка – 475

Цареводівське земське училище – 310, 311

Цюріхський університет – 93

Чернігівка – 364

Чернігівська губернія – 14, 478

Чернігівське третє училище – 169

Чудов монастир – 59

Швейцарія – 484

Швейцарські Альпи – 113

Штейнбахське училище – 170

Якутія – 484

Якутськ – 428

Ялта – 121, 129, 182, 189, 190, 404

Ялтинська гімназія – 315

Ялтинська прогімназія – 462