Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

14.10.1892 р.

І.І. Лиман, В.М. Константінова

Ходатайство о ссудах. «Кр. В.» сообщает, что бердянское очередное уездное земское собрание постановило ходатайствовать о ссуде из Императорского продовольственного капитала 130.335 руб., из которых 88.423 руб. предназначены на продовольствие населения, пострадавшего от неурожая с 1-го января по 1-е июля 1893 года, и 41.911 руб. – на яровые посевы. Вместе с тем, признано необходимым отсрочить многим обществам уплату продовольственных долгов.

Одесский Вестник. – № 265. – 14(26).X.1892 – С. 3.

Примітки

бердянское очередное уездное земское собрание постановило… – У черговій сесії Бердянського повітового земського зібрання 1892 р. (28 – 30 вересня) брали участь: голова Г.Г. Мурзаєв (виконуючий обов’язки повітового предводителя дворянства); гласні від першого виборчого зібрання: О.П. Товбіч, К.Д. Митричевич; гласні від другого виборчого зібрання: М.Ф. Головков, Г.Д. Соколов, О.І. Бичіхін; гласні від сільських громад: Я.Т. Харченко, Г.Г. Реймер, А.Г. Фукс, Є.А. Іванченко, П.А. Мітьєвський, Г.І. Ремпель, Т.О. Сергєєв, Ф.Є. Рожко, К.М. Хелемендик; депутат духовного відомства Ф. Синицький (протоієрей); гласний від казенних управлінь: П.М. Сивицький (від управління державного майна); В.Е. Гаєвський (Бердянський міський голова); Я.Б. Шварц (член повітової земської управи, титулярний радник).