Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Іменний покажчик

І.І. Лиман, В.М. Константінова

[Подано за номерами документів. Наведено мовою, якою подано у тексті. Номери коментарів подано курсивом.]

А. Х., кореспондент – 144

Абанопуло, купець – 48, 53, 63

Абугов, власник магазину – 161

Агарев Андрей – 110

Адамов – 5

Адамович Николай – 118

Аз, кореспондент – 61

Алаев Николай Степанович (А-в Н.С., Ал.), директор гімназії – 127, 132, 166, 132

Александр ІІ, імператор – 82

Александр ІІІ, імператор – 82, 114

Александра Георгиевна, велика княгиня – 216

Александров, агент – 31

Александровская, артистка – 152

Ам-ло Н., купець – 166

Ананасенко, купець – 80

Анна, свята – 31, 114, 132

Ар., мешканець Бердянська – 10

Аргиропуло Козьма Спиридонович (А-ло), бухгалтер, виконуючий обов’язки міського голови – 3, 19, 21, 24, 26, 31, 91, 134, 163, 4, 19, 34, 134

Артропуло (Аршропуло), гласний –128

Архангельський В., гласний – 34, 45

Ахилл – 2, 2

Бабак Д.С., гласний – 92

Базаров – 116

Бакай М.Я., гласний – 119, 58, 80, 92, 109, 136

Банкери, купець – 63

Баханов К.А. – 2, 4, 19

Бахус – 22

Бердичевская Розалия – 120

Бережко К.Г., гласний – 136

Бережний Д.М., гласний – 92, 109, 136

Беретти, управляючий відділенням банку – 190

Бичіхін О.І., гласний – 221, 226

Боне И.Ф., член комісії – 134

Боннэ (Боне), дружина купця, член попечительної ради жіночої гімназії – 9, 31

Борзенцов, управляючий митницею – 125

Ботаченко М.В. (Батаченко, Баточенко), купець, гласний – 37, 80, 119, 128, 152, 155, 34, 45, 136

Боцуло, волосний писар –39

Браккер Э.А., повітовий предводитель дворянства – 154, 174, 58, 80, 92, 109, 136

Буки, кореспондент – 64

Булюбаш, віце-губернатор – 129

Бунаков – 116, 144

Буняковський – 37

Буренин – 116

Бухри Николай – 102

Бухштаб Александр Григорьевич, гласний – 78, 34, 80, 92, 109

Бычихин Сергей, міщанин – 120

В. П. П. – 71

В., священик – 150

В., чиновник – 3

Васильев, унтер-офіцер – 74

Венер – 77

Вернер Р.А., начальник контори – 224

Вит а., кореспондент – 22

Вишневский, артист – 170

Вікторовський П. – 116

Вільмс Я.Г., гласний – 58, 80, 92, 109, 136

Влахов М.Т., гласний – 92, 109

Водовозов – 116

Волобуев И., гімназист – 37

Володимир, святий – 31, 114

Вольский, артист – 152

Вороний Георгій Феодосійович, гімназист, математик – 27, 37

Вороной Феодосий Яковлевич, директор гімназії – 27, 34, 36, 37, 44, 66, 87, 120, 121, 166, 27, 34, 87

Воронцов Михаил Семенович, князь – 27, 43, 29, 104

Всеволожский, губернатор – 105

Вуд – 133

Г. Г. Ж., кореспондент – 89

Г., пристав – 91

Гаевский Владислав Эразмович, гласний, міський голова – 31, 78, 80, 128, 129, 133, 135, 137, 145, 150, 153-155, 180, 186, 196, 216, 2, 31, 34, 92, 109, 221, 226

Ган К.В., гласний – 34, 45, 92, 109

Гаркуша, розбійник – 170

Гарусов, інспектор – 59

Геккер Нахім (Наум) Леонтійович – 87

Геммерле И.Ф. (Геммерли), купець, гласний – 31, 36, 37, 34

Геммерле, дружина купця, член попечительної ради жіночої гімназії – 31

Георгиевский А.И., таємний радник – 151, 154, 156

Георгий, святий – 43

Георгій, ієромонах – 116

Герострат – 167

Гобято, присяжний повірений– 39

Говоров Д. – 116

Голобородько, єврей – 74, 84, 128

Головков М.Ф., купець – 128, 36, 58, 80, 221, 226

Голубцов Сергей Платонович, попечитель навчального округу – 37

Гольдштейн Жером Ілліч (Г-н), лікар – 114, 114

Гончаров Иоанн, священик, гласний – 74, 78

Гординский, регент – 36

Гридин Савва Яковлевич, лікар – 32

Гриевз Джон, власник заводу – 133, 165

Гур., захисник – 47

Гурий, єпископ – 37, 81

Гурко Иосиф Владимирович, генерал-губернатор – 99

Гюнтер-Тамара, артистка – 152

Д., купець – 19

Д., міський архітектор – 31

Данилевская Мария, учениця – 59

Дедоменик, гласний – 155

Дейнега І., священик – 58

Делиянис, прем’єр-міністр – 216

Дем’яненко Є.Г., гласний – 34, 45

Дерксен Я.А., директор банка – 5, 21, 91, 19, 34

Джурас, шкіпер – 31

Джурасович, власник ресторану – 198

Дизраэли – 29

Димитриадес (Демитриадес, Димитриадис, Деметриадес) Иван Дмитриевич, міський голова – 37, 43, 73, 75, 102, 123, 126-128, 153, 155, 58, 80

Дипарси – 52

Дік І.П., гласний – 136

Дік П.Я., гласний – 92, 109, 136

Домбровская А.И., учителька – 59

Дрейфус Луи – 214, 216, 218, 223

Другов, інспектор гімназії – 116

Дуранде – 9

Дьяконов А.Н., директор народних училищ – 116, 154

Дюнари – 134

Евсеев, купець – 80

Евтушевский – 116

Едігер Г.П., гласний – 92, 109, 136

Езерский – 58

Екземплярський В.В., священик, гласний – 92, 109

Ельский К.О. (Ельской), інженер-капітан – 27, 36, 37, 42, 60, 64, 134, 162

Енц І.Є. (Енс), гласний – 34, 45, 58, 80

Ж., купець – 220

Ж-ва, дівиця – 220

З. – 167

Завалишин, начальник міста і порту – 143, 153, 154, 159

Загорский, артист – 152

Занаровский Я., кореспондент – 55

Захаров З.Д., гласний – 34, 45

Захаров, кореспондент – 90

Збандуто Л.П., гласний – 58, 80, 136

Звонков Н., кореспондент – 4, 5, 23, 25, 26

Зевенко Г.Г., гласний – 136

Зейдлиц, управляючий відділенням банку – 160, 172, 174

Зограф, член попечительної ради жіночої гімназії – 31

Иванов, управляючий відділенням банку – 174

Іванченко Є.А., гласний – 92, 109, 221, 226

К. П., чиновник – 167

К., кореспондент – 12, 15

К., надзиратель – 220

Кавелин Александр Александрович, губернатор – 44

Казанджиев И.Е., купець, гласний – 80, 34, 45, 58, 80

Капитанаки, купець – 63

Карапочинський (Коропачинський, Каропачинський) Семен Федорович, директор гімназії – 160

Карастоянов Г.Н. (Коростоянов), член управи – 33, 92, 34, 45, 58, 80, 92, 109, 136

Карастьянов, попечитель училища – 111

Караулов, артист – 170

Карчевская, начальниця гімназії – 146

Катранов – 155

Келлер, німець – 16

Кирсанович, артистка – 152

Кіліус Е. – 148

Кобозев Н.С. (Кобезев), купець – 134

Ковалевский К., кореспондент – 35, 68

Ковалевский, секретар управи – 34, 116

Ковалевич, купець – 61

Козловский А.Н., чиновник – 223

Коломиец Андрей, селянин – 115

Коломиец Наташа, селянка – 115

Коломиец Паша, селянка – 115

Коломиец Прося, селянка – 115

Константинов Константин Пантелеймонович, міський голова – 37, 19

Константинов Николай Пантелеймонович (Н. К., К.), потомствений почесний громадянин – 19, 21, 26, 36, 91, 134, 2, 19, 36

Константинова К.П., дружина потомственого почесного громадянина – 36

Копейчіков О.С., виконуючий обов’язки предводителя дворянства – 34, 45

Кортмане (Кортман), піаніст – 9, 11, 38

Корф Николай Александрович, барон – 112, 116, 101

Коцебу Павел Евстафиевич, генерал-губернатор – 61

«Коцебу», пароплав – 43, 50

Кошевич, бухгалтер – 34

Крале-Марко М.С., гласний – 136

Красовский, помічник пристава – 47

Красовский, секретар думи – 127

Красовський Ю.І., гласний – 136

Крез – 166

Кривулина, дівиця – 110

Крыжановский Василий Константинович (В. К.), кореспондент – 17, 18, 27, 30, 36, 38, 43, 48-53, 57, 60, 63, 65, 66, 69-72, 76, 82, 86, 87, 93, 94, 98-100, 102, 104, 152, 155, 2, 4, 19, 36, 104

Крылов – 148

Кудаков – 116

Куз. И., купець – 47

Кузнецов, артист – 152

Кумпан М. (Кумпа), священик, гласний – 58, 58, 116

Куппа (Купа) Герасим Константинович, купець – 49, 53, 63, 72, 76, 94, 98

Куппа Ораут, член комісії – 134

Куппе О.В., купець – 214

Кури Афанасий, член комісії – 134, 143

Курри, купець – 49, 63

Курц Я.К., гласний – 34, 45

Кутаисов, граф – 124

Л., кореспондент – 127

Л., торговий агент – 223

Лазарев П.М., губернатор – 201

Латышов Л.С. (Латышев), гласний – 64, 128, 168

Левін Г.П., гласний – 34, 45

Левченко І.Н., гласний – 80

Лейбов (Л-в), купець – 143, 146

Леон, лікар – 28

Ликиардопуло, купець – 63

Лобадовский, диякон – 37

Лобода С.З., гласний – 136

Лола, артистка – 158

Лопухилов (Л.), пристав – 143, 146

Лукомский, інженер – 118

Лукошков, повітовий військовий начальник – 174

Луппи (Лупи Н.), купець – 63, 134

Луцький Г.Б., гласний – 80, 92, 109

Лыман И.И. – 2, 4, 19, 116

Любимский, гімназист – 29, 46

М. Ж., кореспондент – 46

М., голова судового засідання – 47

М., священик – 153

Майков – 148

Максутов Павел Петрович, начальник міста і порту – 17, 19

Максютова – 9

Малинин – 116

Малишевский, гласний – 64

Манаковский, мировий суддя – 128

Мария Федоровна, імператриця – 82

«Мария», пароплав – 50

Маркевич А. – 116

Марс – 170

Матиас, власник заводу – 133

Матияс, купець – 80

Мельпомена – 113

Мендельсон, композитор – 38

Меннетон, французькопідданий – 52, 134, 153

Меркурий – 166

Мерц, артист – 152

Милославский Н.К., артист – 13

Митричевич К.Д., гласний – 221, 226

Михайлов, артист – 152

Михайлов-Муравьев, артист – 170

Михайловский – 116

Мілютін Д., міністр – 29

Мітьєвський П.А., гласний – 221, 226

Мораити, вдова – 152

Морфей – 97

Мурзаєв Г.Г., виконуючий обов’язки повітового предводителя дворянства – 221, 226

Н. С., кореспондент – 110

Неверова, артистка – 163, 170

Недерица Е. (Е. Н-ца), кореспондент – 32, 37

Нейфельд П.П., гласний – 92, 109

Некрасов – 148

Немировская – 59

Нижевецкий, єврей – 16

Николай Александрович, цесаревич – 82

Ніщинський П.І., письменник, композитор – 160

Н-фельд, маклер – 172

Обер., свідок – 39

Олексенко – 187

Ольшанский Г.И., нотаріус – 37, 128, 137, 166

Онискевич Я. (Я. Он-ч), кореспондент – 39, 47

Орел П.В., гласний – 58, 80

Ортензато, купець – 63

Оссенкоп, консул – 193

Островский И.А., купець, гласний – 84, 109, 134, 34, 45, 92, 109

Очеретней, попечитель училища – 111

П. Х., кореспондент – 150

П., купець – 223

П., учитель – 22

П., учитель – 220

П., член управи – 10, 25

Павел (Прусский), архімандрит – 81, 83

Пайкос Марья Григорьевна, дружина консула – 11, 38

Пайкос А., віце-консул – 182

Пайкос М.Г. (Пайк), купець – 19

Пампулов І.М., гласний – 136

Панковы – 139

Папиотопуло К., член комісії – 134

Парембли Н., купець – 63, 134

Паульсон – 116

Паховский П.Ф., директор учительської семінарії – 37

П-вый, купець – 90

Пенко Доменико, шкіпер – 49

Перемета І.Д., гласний – 136

Пермський О.С., гласний – 34, 45

Песков, регент – 36

Петрилло, учитель гімназії – 116

Петрич, попечитель училища – 31

Петров, слідчий – 118

Писаревський О.П., гласний – 58, 80, 136

Плеш І.М., гласний – 34, 45

Плутус – 166

Погребцов, мировий суддя – 128

Поддубный, торговець – 139

Полянский В.П., церковний староста – 137, 36

Понамарек А.С., купець – 118

Пономарева – 64

Пономарьов С.А., гласний – 34, 45

Попов О.І., гласний – 92, 109

Попов, директор гімназії – 154

Порро, купець – 49, 53, 63

Постемпський, художник – 36

Пунінський Я.С., гласний – 136

Раевский Г.О., товариш прокурора – 174

Раюнец Антоний, ксьондз – 117, 153

Р-вой, кореспондент – 96

Резакі, гласний – 58

Реймер Г.Г., гласний – 34, 45, 58, 80, 92, 109, 136, 221, 226

Ремпель Г.І., гласний – 92, 109, 136, 221, 226

Решетилов Константин Федорович, генерал – 2

Решетилов Д. (Реш-в), поручик – 2, 25, 2

Риниери Г., кореспондент – 97, 101, 111, 112, 113

Робер, французько-підданий – 153

Робертон, шкіпер – 48

Родіонов М. – 116

Рожко Ф.Є., гласний – 221, 226

Розеншейн С.С., гласний – 58, 80

Романенко, гласний – 31

Россети (Россетти), купець, член управи – 128, 155, 180

Ростовский (Ростовцев) – 163

Ротгальц (Ротгольц І.М.), гласний – 31, 34, 45, 58

Руднєв, управляючий маєтком – 147

С., член комісії – 133

Савенко І.М., гласний – 45, 58, 80

Сампсонов (Самсонов), член управи – 128, 134, 180

Сангвинети, купець – 143

Саускан – 91, 19

Саханев, мировий суддя – 80

Сахашев, гласний – 78

Сачко, попечитель училища – 111

Сей А., фінансист – 125

Сел., прикажчик – 47

Сергєєв Т.О., гласний – 221, 226

Сивицький П.М., гласний – 80, 92, 109, 136, 221, 226

Сиг Иван Яковлевич, директор гімназії – 132, 148, 154, 156, 160, 166, 132, 148

Симаков, ветеринар – 216

Синицький Ф., протоієрей, гласний – 221, 226

Синявський І.Г., гласний – 136

Сиротенко А.Л., гласний – 58, 80, 92, 109

Скуфас, консул – 216

Славская, артистка – 152

Славский, купець – 80

Сластионов Георгий (Сл-нов, С-ов Г., Г. С., Г. С-нов), кореспондент – 77, 81, 83, 84, 91, 103, 106, 115

Смирнов, священик, законоучитель – 37, 37

Соколов – 116

Соколов Г.Д., гласний – 221, 226

Соколовский Ис., купець – 39, 84, 106, 196

Соловьев, помічник секретаря – 173

Соловьевич И.Ф., інспектор народних училищ – 154

Солотенко, викладач – 210

Сольский Х.П., попечитель навчального округу – 154

Сопины, родина беспоповців – 83

Спичакова – 74

Станио, купець – 63

Станіслав, святий – 31, 114, 132

Строгонова, селянка – 59

Судерман Исаак, купець – 80, 58, 80

Судерман Я.Я., гласний – 92, 109, 136

Сучков М.І., гласний – 34

Т. П. – 95

Т., кореспондент – 95

Тамара, артист – 152

Танковский, попечитель училища – 111

Твердохлібов І.Г., гласний – 92, 109

Тель Вильгельм– 38

Телятніков, гімназист – 34, 34

Терещенко – 118

Тимченко – 64

Тихомиров – 116

Тодоров К.С., гласний – 92, 109, 136

Толбич А.П. (Товбичев), голова земської управи, гласний – 34, 36, 92, 224, 34, 45, 58, 80, 92, 109, 136, 221, 226

Толстой Д.А., міністр – 37, 154

Толстой Лев Миколайович, підпоручик, письменник – 18

Томас – 116

Топалов В.І., гласний – 92, 109, 136

Трубецкая – 147

Тубино (Тубини), купець – 49, 53, 63, 93

Туржанский, мировий суддя – 128, 128

Уколов О.П., церковний староста – 36

Ушинский К. – 116

Федор Алексеевич, цар – 161

Феофілов М. – 116

фон-Рессен, інженер – 134

Фресине, купець – 63

Фридрих, імператор – 168

Фризен И.Г. (Фризин), гласний – 31, 80, 45, 58, 80, 92

Фрізен Д.Д., гласний – 136

Фроймович – 9

Фукс А.Г., гласний – 221, 226

Х., адвокат – 146

Хавкін В.А., гімназист – 27

Хардалло (Хардало) Иероним Иванович, міський голова – 14, 15, 18, 19, 30, 31, 36, 40, 43, 46, 61, 63, 78, 127, 128, 58, 80, 92, 109

Хардало, дружина міського голови – 31

Харченко Я.Т., член управи, гласний – 92, 150, 34, 92, 109, 136, 221, 226

Хелемендик К.М., гласний – 221, 226

Хордолло (Хардало) Герасим – 62, 134

Хохлов Л.С., гласний – 92, 109

Ц., кореспондент – 34

Цисс – 132

Чайкин, диякон – 83

Чарский, артист – 158

Чердаклиев, попечитель училища – 111

Черняев Михаил Григорьевич, генерал – 29, 43, 29

Чігрін Д.П., гласний – 109

Чулановський Г., священик, гласний – 136

Чуркин, розбійник – 170

Шарно, купець – 63

Шварц Я.Б., член управи – 230, 226

Шведов М. – 116

Шиллинг, тенор – 158

Широкова, поселянка – 59

Шишман, купець – 80

Шмидт Екатерина Яковлевна, дружина начальника міста і порту – 31, 36

Шмидт Мария Петровна, випускниця гімназії – 66

Шмидт Петр Петрович, начальник міста і порту – 18, 31, 36, 42, 43, 60, 61, 66, 69, 70, 76, 86, 94, 102, 124, 137, 162, 168, 18, 36, 131

Шмидт О.П., дружина колишнього начальника міста і порту – 168

Шмидт, товариш прокурора – 174

Шмідт П.П., гімназист, син начальника міста і порту – 27

Шмідт Петро Петрович, батько начальника міста і порту – 18

Шпигун, попечитель училища – 111

Шредер – 128

Шрейдер Д.А., купець, гласний – 80, 109, 136

Щербаков Олександр Аполлонович, священик – 36

Щербаков Аполлон, протоієрей – 36, 37, 68, 81, 82, 83, 36

Эдигер Г.И., член управи – 92

Эйрих, купець – 80

Эссен Анастасия Николаевна, дружина повітового предводителя дворянства – 11, 33, 11

Эссен А.Ф. (Ессен Олександр Федорович), повітовий предводитель дворянства – 37, 11

Янцен И.А., купець, гласний – 80, 92, 109, 136

Ященко П.В., член управи, гласний – 155, 34, 45

N. – 22

N. C., кореспондент – 1

N. N., кореспондент – 62, 78, 80

N. N. – 74

N., адвокат – 153

N., кореспондент – 2

N., член комісії – 133

Nemo, кореспондент – 24

Senior, кореспондент – 118, 119

Sum., кореспондент – 125

Z., кореспондент – 19, 21, 31, 33