Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Фотокартка учня Бердянської чоловічої гімназії Й. Веймера. 1910 р.

Бердянська гімназія - 58, 59.…

Фото М. Ямпольського. ДАЗО. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 98 – 98 зв.