Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Матеріали щодо чоловічої гімназії у «Збірці постанов Бердянського повітового земського зібрання з 1866 р. до 1908 р.»