Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Ф – Я

Фатеев Иван, поручик — 395

Фатеев Илья, підканцелярист — 395

Федор Никифорович, син паламаря — 169

Федор, паламар шанця Сентовського — 155

Федор, реєстратор — 278

Федор, чембрецький священик — 127

Федоров Александр, священик — 176

Федоров Андрей, син священика — 176

Федоров Антон, титар — 319

Федоров Василий, диякон — 169

Федоров Василий, син священика — 175

Федоров Григорий, дячок — 153

Федоров Григорий, священик — 154

Федоров Данило, дячок — 149, 319

Федоров Иоанн, протопоп — 182

Федоров Иоанн, священик — 147

Федоров Иосиф Федорович, прапорщик — 277

Федоров Кондрат, священик — 152

Федоров Константин, паламар — 161

Федоров Лев, священик — 149, 415

Федоров Лукиан, священик — 175

Федоров Никифор, дячок — 319

Федоров Никифор, паламар — 147

Федоров Никифор, священик — 178

Федоров Николай, син священика — 175

Федоров Роман, паламар — 154

Федоров Семен, син священика — 176

Федоров Симеон, священик — 146

Федоров Федор, дячок — 160

Федоров Яков, титар — 148

Федорова Евдокия — 195

Федорович Н. — 451

Федосеев Моисей, священик — 181

Федотов Михаил, священик — 180

Федотов Петр, паламар — 180

Федотов Семен, канцелярист — 238

Федотов Филипп, священик — 180

Федотова Татьяна, дружина сержанта — 415

Фелипович Феодосий, священик — 181

Феодор Степанович, син дячка — 170

Феодоракі, священик — 127

Феодосій, ігумен Нефорощанського монастиря — 450

Феодосій, ігумен Софроніївського монастиря — 81

Феотокі Никифор, архієпископ Слов’янський та Херсонський — 7, 9, 10, 25, 26, 43, 44, 46, 51, 52, 56, 61, 63, 64, 66, 68, 80, 81, 92, 93, 105, 107, 112, 113, 119, 120, 122-126, 130, 131, 133, 136, 193, 211-214, 250, 285-295, 318, 319, 326-329, 332, 336-340, 343, 344, 346-351, 355-358, 391-393, 397-402, 405-409, 411, 413, 420, 424, 426, 427, 432, 434, 436, 437, 449, 450, 461, 466, 471, 479, 485

Феофан, втікач із монастиря — 198

Феофан, начальник Самарського монастиря — 83, 227, 231, 232, 234, 235, 238

Фидровский Герасим — 197

Фидровский Иаков, священик — 198

Филип — 261

Филипов Василий, син священика — 171

Филипов Даниил, священик — 170

Филипов Иоанн, священик — 180

Филипп, син сторожа Стефана — 168

Филиппов Василий, паламар — 177

Филофей, ієромонах — 198

Филчакова Матрона — 394

Фиринька, сотенний отаман — 199

Філіппов, священик — 106

Філчаков Іван — 119, 391, 394

Фіофілакт, єпископ Болгарський — 476, 495

Фома, чернець — 362

Фомич Феодор, протопоп — 9, 40, 121, 122, 266, 276-280, 362, 363, 380, 381, 397, 420, 424, 425, 431, 449, 459, 477, 490

Фон Роткірх, викладач семінарії — 125

Франциск Феодосий, капрал — 432

Францишка — 415

Фрідріх ІІ, король — 32, 433

Фрідріх Опанас (Фридрих Афанасий), писар — 20, 21, 122, 361

Фріз Г. (Freeze Gregory L.) — 97, 99

Фролов Андрей — 271, 272

Фуркало Иван, титар — 155

Халепа Степан, прапорщик — 289

Ханделеев Павел, син протопопа — 412

Ханделеева Елена, дружина священика — 412

Ханделеева Маргалина, дочка протопопа — 412

Ханделеева Марфа, дочка протопопа — 412

Ханделєєв (Хандалєєв) Олексій, священик — 37, 38, 42, 46, 179, 306-308, 412, 453

Хандогой Семен, дячок, диякон — 180, 200

Харевский, поручик — 299, 480

Харитонов Фома, дячок, — 144

Харченко Данило, титар — 156

Хаустов Степан — 119, 391

Хижняківський Матвій — 470

Хитровський П. (Хитровский Петр), священик — 117, 427-431

Хмелнецкий Иоанн, священик — 155

Хмельницький Богдан, гетьман — 486

Ходиревський (Ходыревский) Влас, секунд-майор — 232, 235, 237, 471

Ходкевич А. (Chodkiewicz A.) — 17

Холодевский Григорий, отаман — 289

Хорват І. — 18, 30, 79, 437, 440-442

Хорунженко Микита — 417

Хотаревский (Хоптаревский) Иван — 291, 419, 424, 425, 431

Хоцинский Симеон, священик — 342, 344

Хоцинський Іоанн, син священика — 105, 342 – 346

Хоченко Никита, паламар — 157

Храпач Павел — 344

Хрещетинский Василий Григорьевич, син священика — 176

Хрещетинский Григорий, священик — 176

Хрещетинский Петр Григорьевич, син священика — 176

Хрещетинский Степан Григорьевич, син священика — 176

Хрипков, підканцелярист — 271

Христофор, грек — 406

Христофор, чернець — 326

Худенков Иван — 392, 394

Худко — 417

Цебрей — 418

Циберт В. — 24, 469

Цимбал Кондрат — 344

Цинтилович, священик — 143, 144, 321, 325

Циондиный Иван — 417

Цувцура Яков, паламар — 159

Цыбулников Артем, дячок — 181, 385, 386, 388, 389, 390

Цыбулников Федор, дячок — 181

Чабанова — 418

Чабар Стефан, титар — 159

Чайковский Григорий, паламар — 158

Чапала Иван, паламар — 157

Часник Василь, титар — 146

Часников Павел, священик — 147

Чебаров Григорій, гусар — 121

Чепеліївський (Чепелевский) Феодор, священик — 368, 489

Черевашка Яков — 336,

Черевков Лукьян, дячок — 177

Чередник Никита — 418

Черкас Влас — 344

Черкашенин Иван — 372

Чернев Влас, писар — 245

Черний Терентий, купець — 320

Черников, секунд-майор — 158, 443

Чернов Иван, поручик — 427

Чернов Леонтий — 354, 355, 356

Черновский Даниил, священик — 180

Чернухін Є. — 28

Чернявский Максим, дячок — 182

Чернявский Мойсей, дячок — 153

Чернявский Федор, дячок — 150

Чернявський, колишній запорожець — 23

Черняк, полковник — 447, 450

Чертков Василій Олексійович, губернатор — 9, 20, 22, 23, 37-42, 52, 58-63, 65, 66, 77, 82, 83, 91, 105, 108, 120, 142, 143, 190, 193, 207, 209, 211, 224-226, 228, 232, 235-238, 241-244, 252, 253, 256-259, 268-271, 274, 282, 283, 285, 293, 295, 296, 301-304, 306, 314, 325, 327, 332, 364, 391, 437, 453, 463, 471, 474, 481, 483, 484

Чертков Гавриил, священик — 199

Чертков Дмитрий, секунд-майор — 229, 231, 232, 234, 470

Чертков Николай, капітан — 228, 229, 231-234, 470

Четвериков Николай, канцелярист — 295

Четвертиха — 418

Чеховский Исайя, священик — 158

Чистяков Егор, ад’ютант — 326

Чмелик Никифор, паламар — 153

Чорный Федор, дячок — 147

Чубенко Данило — 392

Чубенко Катерина —119, 392

Чумаков Илия, диякон — 181

Чухно Семен, титар — 156

Шабарын Захарий, титар — 150

Шаблин Степан — 394

Шагін-Гірей, хан — 9, 203, 462

Шаковецький Антон, підканцелярист — 44, 408

Шалигін О. (Шалыгин Алексей Корнилович), надвірний радник — 232-234, 471

Шаль, професор — 125

Шамраєв І. (Шамраев Иоанн), священик — 9, 180, 270, 272, 273, 476

Шапаревский Иосиф, дячок — 146

Шарков Павел, дячок — 148

Шахов В. — 111, 112, 129, 440

Шахов Григорій Дійович — 271, 377, 476

Швец Харитон, титар — 152

Швидкий Йосип, запорозький козак — 473

Швидько Г. — 11

Шевец Матвей — 421, 423

Шевич — 456

Шевченко Т. — 13, 86

Шепетковский (Шепитковский) Никифор, священик — 383, 384

Шеретюк В. — 16, 17

Шерстюк Прокоп, титар — 151

Шестаков Яким — 274

Шибелный Иван, титар — 158

Шинкаренко Семен, паламар — 149

Ширин-Мурза — 49

Шиян Р. — 16, 20, 21

Школа Илия, паламар — 147

Шпак Алексей, дячок — 158

Шпаковский Стефан, священик — 147

Шпотя Григорий — 418

Шрам Яков — 266

Штакельберг Отто-Магнус, граф — 426, 493

Шулженко, отаман — 361

Шульга, колишній запорожець — 23

Шульгейко, отаман — 451

Шульженко М. — 11

Шумакевич Ігнатій, священик — 118, 422, 423

Шумаков Василий — 394

Шумейков, поміщик — 480

Шумило Андрей, титар — 159

Щасливцев Гавриил, священик — 147

Щекин Андрей — 394

Щербина Григорий — 218

Щербина Никифор — 418

Щербина Степан — 289

Щербинский Никита, намісник — 197, 200

Щитинский Евстафий Васильевич, служитель протопопського правління — 165

Щитинский Тимофей, священик — 194

Эрсеки, митрополит — 302

Ювеналий (Иувинилий), ієромонах — 196, 326

Юдин Тихон — 372, 375, 376

Юрченко П. — 76

Юстиніан — 490, 499

Юхно Павел — 195

Юхновский Иосиф, священик — 180, 387

Юшков Лаврентій — 119, 392, 394

Юшкова Агафия — 292, 394

Яблуновский Василий, священик — 149

Яворницький Д. — 10, 18, 20, 38, 40, 46, 47, 54, 62, 64, 65, 70-72, 74, 76, 79, 82, 83, 85, 86, 88, 97-100, 106, 111, 112, 114, 115, 117, 124, 125, 214, 251-255, 308-313, 367-372, 379, 413, 474, 492

Язиков Микола Данилович, губернатор — 9, 61, 199, 276-279, 282, 283, 288, 290, 292, 358, 460

Якимов Иван, син священика — 194

Якимов Петр, кобеляцький священик — 194

Якимов Петр, микитинський священик — 396, 419, 420, 424-426, 431, 491

Якимов, капитан — 158

Якоба Данил — 418

Яков, колезький реєстратор — 427

Яков, паламар тишківської церкви — 160

Яков, протопоп — 198

Яковенков Василий, священик — 9, 181, 330, 354-357

Яковенков Иосиф, священик — 180

Яковлев Александр, паламар — 177

Яковлев Афанасий, священик — 155

Яковлев Георгий, паламар — 172

Яковлев Диомид, дячок — 154

Яковлев Еремей, священик — 178

Яковлев Максим, дячок — 156

Яковлев Павел, священик — 178

Яковлев Петр, дячок — 149

Яковлев Семен, паламар — 152

Яковлев Федор, титар — 156

Яковлев Феодор, священик — 151

Яковлевич Димитрий, канцелярист — 363

Яковлєв, обер-прокурор — 457

Якуба Василь — 417

Якубович Феодосий, священик — 160

Ялі І. (Яли И.А.) — 48

Яненко Иван — 308

Яновский Василий, священик — 195, 196

Яновский Григорий Иванович, писар — 165

Яновский Михаил, диякон — 199

Яновський (Яновский) Іоаким, протопоп, ректор семінарії — 36, 37, 39, 44, 125, 126, 165, 188, 189, 243, 245, 251, 252, 269, 270, 307, 316, 319, 323, 326, 327, 334, 337, 339, 340, 359, 367, 368, 379, 397, 408, 414, 450, 491

Яровенко Василий — 274

Яровенко Максим, паламар — 156

Ястребов В. — 63, 72