Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 278 1777, березня 8. – Чернетка рапорту Самарського духовного правління Слов’янській духовній консисторії про відсутність у причті церкви слободи Чаплинки (Петриківки) священика Ф. Логіновського

В Славенскую духовную консисторию из Самарского духовного правления репорт. Сего течения марта 2 дня получен в сем Самарском духовном правлении пущенный из Слав. дух. консистории указ под № 210 и при нем экстракт, в коем велено незаконно перевенчавшаго слободы Чаплинки священника Феодора Логиновскаго, чаплинского жителя Дмитрия Бойка на жене, имеющей живаго перваго мужа, Гадяцкого малороссийского полку козака Грунской сотне Ивана Кривоносенкова Евдокии Кривоносенковой призвать в сие д. правление, а по справки в упомянутом ду. правлении в слободе Чаплинки, она и Петровка, оказалось, что в оной слободе при церкве Георгиевской священника Феодора Логиновского не имеется, а находится при оной священникы Логин Петров, Феодор Чепелевской, Фома Верхогляд, чего для Самарское духовное правление репортуя ожидает с покорностию о прописанном священнике Феодоре Логиновском решителнаго уведомления. Марта 8 д[ня] 1777 года.

Яворницький Д.І. До історії Степової України. – Дніпропетровське: друкарня пам’яті “Перекопу”, 1929. – С. 82 – 83.

Примітки

при церкве Георгиевской священника Феодора Логиновского не имеется… – у документах 1772 р., які були в розпорядженні Феодосія (Макаревського), також відсутня інформація про священика з таким ім’ям. Натомість записано, що при Георгіївській церкві знаходились Феодор Чепеліївський, Логін Петров і Фома Верхогляд.