Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

38. Білет Бердянського педагогічного технікуму

38. Білет Бердянського педагогічного…

38. Білет Бердянського педагогічного технікуму – юридичного члена Всесоюзного товариства із земельного влаштування трудящих євреїв у СРСР. 10 жовтня 1931 р. ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 222. – Арк. 216.