Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Учень Бердянської чоловічої гімназії Ф.Ф. Пєєв

Учень Бердянської чоловічої гімназії…

РДІА. – Ф. 14. – Оп. 3. – Спр. 34569. – Арк. 8.